Working Equitation

Resultatinmatning för Working Equitation i Equipe

WE-tävlingar klassas enligt följande

1*- Debutant, Lätt E, Lätt D, Lätt C
2*- Lätt B, Lätt A
3*- Msv B, Msv A, Svår
4*- SM

Teknik- och speedprotokoll
Gå in på klassen och fliken Working Equitation
  • Lägg till hinder för tekniken enligt banskissen
  • Ta bort de nummer där hindret inte ska ingå i klassen
  • Gör likadant för speeden
  • Ändra INTE Allmänt intryck. Där ska det vara WE Teknikmoment
Ställ in domare under rubriken Dressyrdomare

Om man ska ha en 2 momentstävling utan dressyr tar man bort Bedömning längst ner på första fliken i klassen och skriver istället klassens namn i fliken Rubriker.
Utskrift av protokoll
Börja med att skriva ut dressyrprotokollen 
exempel utskrift av dressyrprotokoll

Sen kan ni skriva ut Teknik och Speed samtidigt.
Börja med Extra stor textstorlek och se hur det blir.
Om det blir 2 sidor, testa att ändra Radmarginal till 0.
Eventuellt måste man ändra till Stor för att det ska få plats på en sida (eller nöja sig med 2 sidor).
Utskriftsformat

Registrera resultat
Görs från Startlistan (som i dressyr).
Det går att fälla ihop de olika momenten för att få bättre överblick.
När man fäller ihop ett moment där alla rader är ifyllda och godkända syns en bock framför momentnamnet.
När man trycker Godkänn kommer nästa startande upp.
Registrering av tid i fältet Tid för ritten kan anges antingen som sekunder SS.HH eller i formatet minuter:sekunder.hundradelar (MM:SS.HH). Det görs om till sekunder SS.HH när man lämnar fältet.
Fältet Status används om någon t ex blir utesluten i något moment
Knappen Händelse används om någon inte kommer till start i första momentet och alltså inte alls ska räknas med i resultatet.
Resultatinmatning Speed när Dressyr och Teknik är hopfällda