Utskrifter

Flexibla utskrifter, ställ in precis vad du vill ska komma med på utskrifterna.

Utskrifterna kommer man till från Arkiv, Utskrifter. I Startlistor måste du befinna dig i startlistan för en klass. Beroende på var du är i systemet kommer du till olika typer av utskrifter. Alla utskrifter fungerar emellertid i princip på samma sätt och har inställningar, som är rätt lika. Det finns ett snabbspår i startlistorna bland de tre knapparna uppe till höger.

Utskrifterna kommer i A4-format.

Format

Välj om det ska vara stående eller liggande format (Layout). Har du en dressyrklass eller fälttävlan kan det i vissa fall vara bäst med liggande format för att kunna få med alla kolumner.

Med Textstorlek väljs grundstorlek på texten. Anpassa storleken för att få plats med mer information eller om någon med dålig syn villa ha en bra utskrift.

Radmarginal bestämmer hur mycket plats det ska vara mellan raderna. En utskrift som i förinställt läge sträcker sig över flera sidor kan du kanske krympa ned på en sida.

För en internationell publik kan du välja Språk på utskriften trots att systemet använder svenska.

Kolumner

Bestäm hur utförlig du vill ha listan. Kolumner som har en liten pil ner kan man trycka på för att bestämma vilken ytterligare information som ska visas under huvudkolumnen. Bocka i eller dra och släpp för att få de kolumner du vill ha i den ordning du önskar.

Det är vanligt att överdomaren frågar efter en lista med åldersgrupp på ryttaren. Det ligger på första kolumnnivån i en startlisteutskrift.

Person- och ryttarförteckning

Välj först Personer i vänstermenyn och sedan Arkiv > Utskrifter för att komma till person- och ryttarförteckning.

Här kan man välja om man bara vill få ut ryttare som rider ett urval av klasser, bestämma hur dessa ska vara sorterade och markera vilka kolumner som ska vara med. Tänk på att det kan behövas en liggande utskrift för att få med allt.

Hästförteckning och veterinärens hästförteckning

Gå till Hästar (vänstermenyn) och välj Arkiv > Utskrifter. Där finns två flikar med två olika förinställda format på hästförteckning: En för vanlig hästförteckning och en som är avsedd för veterinären.

Det går att välja att bara visa hästar som är med i ett urval av klasser; t.ex. de som är kopplade till veterinäravgiften.

Har du speciella önskemål om vilka kolumner som ska vara med, fäll ut och bocka för kolumnerna och dra och släpp dem i önskad ordning, precis som i startlistorna.

Startrelaterade utskrifter

Startlistor - Arkiv > Utskrifter, välj en klass eller använd utskriftsknappen till höger ovanför listan.

Beroende på gren eller om det är en lista varierar utskriftsalternativen. Rör det sig om en klass med resultat så kan såväl start- som resultatlista skrivas ut.

Beroende på om det är hoppning eller dressyr finns det hoppningsprotokoll/ställningsprotokoll eller dressyrprotokoll tillgängliga.

Pågår en klass kan man få ut en startlista med bara de återstående ekipagen.

Hoppning

Vid hoppning erbjuder programmet

 • Startlista (Enkel, Utförlig, Mycket utförlig, Avancerat) 
 • Resultatlista (Enkel, Utförlig, Mycket utförlig, Avancerat) 
 • Lagblankett Vid lag 
 • Hoppningsprotokoll 
 • Ställningsprotokoll 
 • Etiketter 
 • plus efter skifte till omhoppning också en utskriftsmöjlighet för omhoppningslista, 
och för Dressyr

 • Startlista (Enkel, Utförlig, Mycket utförlig, Avancerat) 
 • Resultatlista (Enkel, Utförlig, Mycket utförlig, Avancerat) 
 • Lagblankett Vid lag 
 • Dressyrprotokoll 
 • Etiketter 
Vidare:

Listor

 • Startlista (Enkel, Utförlig, Mycket utförlig, Avancerat) 
 • Skyltar (Boxskyltar, Elskyltar) 
 • Nummerlapp 
 • Etiketter 
Enstaka dressyrprotokoll, boxskyltar, elskyltar eller nummerlappar
Ofta skriver man ut alla box- och elskyltar samtidigt. Vill du få ut enstaka skyltar markera då i Startlistor vilka ekipage du vill få ut skyltar för. I Utskrifter dyker då ett nytt alternativ, Markerade starter, upp.

Exportera

Många av utskrifterna går att exportera direkt till CSV, det är ett format som går att öppna i Excel. Då kommer kolumner man valt att komma ut i en komma separerad textfil, perfekt när man behöver jobba med informationen utanför Equipe.

På utskrifter som går att exportera ligger det en liten knapp till höger om Skriv ut där man kan välja mellan CSV eller PDF.