Personer

Introduktion till personer och hur man redigerar dem.

På alla ställen, förutom från Klasser, Hästar och Klubbar, kan du söka personer i huvudmenyn i toppen. Då kommer man direkt in på en person, som finns i tävlingen, och kan se hans eller hennes personuppgifter, hästar, ekonomi (också om personen bara är betalare för en eller flera starter) och klasser. I "undertoppmenyn" kan du mera precist kontrollera fordringar och skulder för samtliga och samlat se personer som har gjort anteckningar i tävlingen.
Givetvis räknas företag också som personer här. Även funktionärer finns med.

Här markerar du att en person har Ankommit och om hästens vaccinationsintyg har godkänts. En liten bock bredvid namnet visar när ankomsten registrerats. Samma information kan läggas i startlistorna via Verktyg > Fältväljaren i toppmenyn där.

Härifrån kan du också fixa en ny anmälan för en person genom att bocka i klass till vänster och häst till höger och sedan Skapa start. Du kan också på olika sätt redigera en start; överstryka, göra klassbyte, ompositionera, justera efteranmälningsavgiften och betalare. Läs mer om detta under Redigera, ovan.

Ekonomi

Titta igenom ekonomin och kontrollera så allt är betalat. Om ryttaren har starter som betalas av någon annan finns det länk till dessa högst upp.

Om ekonomin är komplicerad kan det vara bra att jämföra med vad som är anmält och betalat via TDB. Klicka på knappen TDB för att se hur anmälan ser ut i TDB. Det går inte att manuellt justera beloppet som är betalt via TDB utan det sköter systemet själv via Importera anmälningar.

Registrera betalning

Om ryttaren har avgifter som ska betalas på plats, klicka på Registrera Betalning för att lägga in denna. Här väljer du betalsätt, om det är en in- eller utbetalning samt beloppet.

Lägg till extra avgift

Används när ni vill ge en ryttare rabatt eller lägga till en avgift som inte är relaterad till en klass eller lista. Kan vara t.ex. extra hö, spån eller liknande.