Klass i klassen

Med hjälp av funktionen hämta data kan man enkelt genomföra en klass i klassen. Det kan t.ex. vara en cup där enbart vissa ekipage i en klass deltar. 

 1. Skapa en ny klass för detta. I startlistan lägger du in de ekipage som deltar i cupen. 
 2. Gå till startlistan för den nya klassen, välj Åtgärder - Hämta data. 
 3. Bocka för både Ryttare och Häst för att hämta data för ekipage.
  Välj även att automatiskt hämta data när resultat uppdateras, på så sätt kommer data att hämtas varje gång ett resultat sparas i ursprungsklassen. 
 4. Välj sedan den vanliga klassen som innehåller alla starter som källa.

  För dressyr:
  Om det är dressyr behöver du sen välja samtliga domarpositioner att kopiera över. Har du flera domare får du alltså välja ursprungsklassen en gång för varje position.

  För hoppning:
  I hoppning väljer du vilka omgångar du vill kopiera över. För en A:0 räcker det med Omgång 1 -> Omgång 1, men har du en två faser behöver även Omgång 2 -> Omgång 2 väljas.

  Tänk på att samtliga domarpositioner eller omgångar måste hämtas vid ett och samma tillfälle, hämtar man på nytt kommer det som hämtades tidigare att skrivas över. 

Exempel för att hämta data från en dressyrklass med tre domare:

Exempel för att hämta data från en hoppklass med bedömning två faser: