Fakturor för Equipe

Beskriver inställning för fakturamottagare och var man hittar sina fakturor

Licensmodellen för Equipe innebär att man har en fast avgift per år och sedan en avgift för varje start på respektive tävling. Efter avslutad tävling skickas en faktura ut till den adress föreningen har angett. 

Inställningar för fakturamottagare

Som förening kan man själv ange och ändra vart man vill att varje faktura ska skickas. Ange en mailadress som ofta läses, antingen kan det vara till föreningens egen mailadress eller direkt till kassören. 

För att ändra fakturamottagare loggar man in på app.equipe.com, väljer Arrangörer i vänstermenyn och klickar sedan på arrangören du vill redigera.

Därefter scrollar du nedåt och klickar i rutan för E-post till fakturamottagare. Du kan här skriva in den e-post-adress ni vill att fakturan ska skickas till. Scrolla sedan nedåt igen och klicka på spara.

Se arrangörens fakturor

När du har loggat in på app.equipe.com kan du även se föreningen/arrangörens fakturor. Efter att du har loggat in väljer du Arrangörer i vänstermenyn, väljer den arrangör det gäller och klickar sedan på Fakturor

Här kan du nu se alla aktuella fakturor för föreningen och status för dessa.