Veterinäravgift

Vid tävlingar så förekommer det rätt ofta veterinärbesiktning, i enlighet med Jordbruksverkets regler. Enligt det svenska Tävlingsreglementet så får dessa kostnader debiteras ryttarna, men ska ej överstiga den faktiska kostnaden för veterinärens arvode + reseersättning.

Om man redan i förväg vet ungefär hur många hästar det kommer att vara på tävlingen så kan man enkelt räkna ut hur stor avgiften ska vara. För att slippa ta betalt för detta på plats kan man då med fördel ta betalt för det redan i TDB.

Lägga upp avgiften i TDB

När ni gör propositionen i TDB så skapar ni även en lista för veterinäravgiften. Denna får ryttarna bocka i när dom anmäler och pengarna dras då från deras TDB-konto.

Hantera avgiften i Equipe

När ni importerar tävlingen från TDB till Equipe så kommer alla som har valt att betala veterinäravgiften i TDB att hamna på en lista. Dock så vill ni ju att samtliga ryttare ska betala för detta, och det gäller därför att ha koll på vilka som ska betala på plats.

Gå till Arkiv, Tävlingsinställningar, fliken Avgifter.
Lägg till en ny grupp som heter Veterinäravgift, och fyll här i beloppet samt koppla den till de klasser där ryttarna ska debiteras denna. Mer om hur dessa avgifter fungerar kan du läsa under Tävlingsavgifter.

Efter att du har gjort detta kommer samtliga ryttare som förekommer i dessa klasser att få avgiften pålagd. För att de som redan har betalat i TDB inte ska behöva betala dubbelt så ska du också göra följande:

  • Gå till Klasser, och välj listan för Veterinäravgift. 
  • Under fliken Ekonomi sätter du anmälningsavgiften till 0 kr. 
  • Spara klassen. 
Nu så bör de som anmält via listan i TDB ha 0 kr att betala (förutsatt att allting annat är betalat). Om det är någon som anmält till listan utan att starta en klass med veterinärbesiktning så får de också dessa pengar tillbaka, alternativt kan kvitta det mot eventuell annan betalning.