Dela en start- eller resultatlista

Om en klass har fler än 100 starter och ska delas i två resultatlistor kan man göra på olika sätt.
Antingen delas startlistan rakt av innan klassen börjar och rids som separata klasser. Det andra, vanligare sättet, är dock att hela klassen rids som vanligt, och därefter delas resultatlistan i två delar. Ettan och tvåan i klassen blir då vinnare i varsin klass, trean och fyran blir nummer två i varsin klass, osv.

Dela en startlista

För att flytta halva startfältet till en ny klass så gör du enklast enligt följande:

  1. Markera den första starten du vill flytta, håll nere tangenten Shift och markera den sista starten. Då markeras samtliga starter däremellan också. 
  2. Välj Åtgärder - Flytta till och hitta på ett klassnummer för den nya klassen.När du bekräftar så skapas en ny klass med samma inställningar som den du flyttade ifrån. 
Om du vill kan du välja att omnumrera starterna i den nya klassen, men det görs inte automatiskt.

Dela en resultatlista

När klassen är genomförd och samtliga starter går du till Åtgärder - Dela resultatlista.

Ny klass
Det vanligaste är att man väljer detta alternativ, då kommer en ny klass att skapas dit ena halvan av resultatlistan flyttas. Väljer man inte detta kommer platssiffran samt premierna inom klassen att justeras så du får två ettor, två tvåor osv, men inom samma klass.

Endast placerade
Bockar man i detta kommer systemet att låta ekipagen utanför placering vara kvar i samma klass.
Vanligast är dock att man flyttar även dessa, för att få ett jämnt antal i båda klasserna.

Så fort du trycker Ok så är det klart. Systemet sköter även dubblingen av premier automatiskt.