Manuell rank på starter

Ibland händer det att man behöver justera resultatlistan manuellt. T.ex. vid clear round i dressyr, eller om likaplacerade ryttare ska särskiljas enligt särskilda regler.

Det är därför möjligt att manuellt bestämma vilken placering ett ekipage ska få i resultatlistan.

Gå till inställningar för klassen, fliken Reglemente. Bocka för att Manuell platssiffra ska användas.

Gå till startlistan för klassen, se till att du ser kolumnen Plats (Om inte, gå till Verktyg - Fältväljaren och bocka för det). Klicka sen i kolumnen och ändra placeringen. Så fort du klickar utanför fältet eller <Enter> så sparas det.

Sen kan du bara publicera klassen igen, och/eller skriva ut resultatlistan.