Redigera klasser och listor

Inställningar för klasser och listor i tävlingen

Tänk att det fanns en tid då man skapade alla klasser och listor manuellt. Nu kommer allt redan förberett från TDB eller FEI.

Denna guide är till för att beskriva hur du t.ex. ändrar banbyggare eller domare i en klass. Mycket information importeras från TDB, men finns inte viss information så använder systemet en standardinställning. Det är bra att bekanta sig med den här delen av systemet för det styr hur andra delar fungerar.

Allmänt

Bedömning, Status, Höjd och Häst är självförklarande.

Tävlingsbana
Här kan man lägga in tävlingsorten, men också vilken bana som används i klassen om flera används. Systemets tidsprogram kommer då att bli grupperat på de olika banorna.

Tid
Klassens starttid. Det viktigaste är att man ställer in starttid för första klassen på varje bana. Sedan kan man efterhand sätta fasta starttider på efterföljande klasser när dessa tider kan beräknas säkrare.

Starter / grupp
Det finns ofta lite missförstånd runt den här inställningen. Den används bara om man har flera hästar inne på banan samtidigt, som har samma starttid. Är inställningen "3" kommer bara vart tredje ekipage att få en starttid.

Tid per ekipage
Används i dressyr och fälttävlan (för dressyrmomentet). Förinställt är tiden för dressyrprogrammet, som också finns i protokollet, men det tar alltid lite tid precis före och efter en ritt, så tiden bör plussas på med kanske en till två minuter. Tilläggstid avgörs av tävlingsledaren m.h.t. förhållandena på plats. 3 minuter är systemets standardtilläggstid om man har tre dressyrdomare. Även halva minuter kan läggas in och avrundas på lämpligaste sätt av systemet - börjar klassen 09:00 blir starttiderna då 09:00, 09:07 och 09:15.

När startlistorna och starttiderna är definitiva, går det att låsa dem så att systemet inte ändrar tiderna om det tillkommer eller försvinner ekipage i klassen. Gör det till höger om Tid per ekipage* rutan.

Lag
För en lagklass, bocka kryssrutan för lag. Då kommer ytterligare en flik, Lag , upp, där du kan göra inställningar för hur lagen ska hanteras.

Ekonomi

Ange klassens avgifter och de avgifter som är kopplade till den ekonomi, som finns under Arkiv, Tävlingsinställningar, alltså meetingavgift, klubbrabatt, säkerhetsavgift och veterinäravgift. Dessa avgifter belastar varje ekipage en (1) gång i tävlingen och bara om det är med i en klass som är kopplad till avgifterna.

Premie

Ange premier för klasserna. De ska anges med komma (,) emellan. Den sist inskrivna premien går till övriga placerade. Vill man bara dela ut premier till ettan, tvåan och trean avslutar man med 0, t.ex. 500, 250, 100, 0.

Om ni använder Premierna halveras vid färre än kommer premierna att halveras om det är färre startande i klassen än antalet du skrivit i fältet. Om premierna halveras måste detta framgå av propositionen sedan tidigare.

Systemet delar aldrig ut mindre i premie än vad anmälningsavgiften i klassen är.

Vill man dela ut en bil i första pris kan det anges så här. Bil, 100000, 70000, 50000, 25000, 10000. Är det en internationell tävling så ska värdet av bilen rapporteras. Ange värdet genom att skriva Bil (250000), 100000, 70000, 50000, 25000, 10000. Om bilen är värd 250 000 kr.

Reglementet

Unghästavdelning
Här anges om finns unghästavdelning eller inte i klassen.

Kategorisammanslagning
Systemet beräknas själv kategorisammanslagning enligt TR och "Reglementsenligt" är förinställt värde. Men ibland finns behov av andra modeller. Klicka på nedpilen till höger och välj mellan att alla kategorier går för sig eller att alla går tillsammans oavsett antal eller att tre ekipage räknas som full kategori.

Placerade (antal)
Ställ in ett fast antal placerade. Det kan göras tillsammans med att man ändrar "Placeringsord" (nedan).

Placerade (%)
Ange hur många procent av de startande, som ska placeras. Då ska fältet "Placerade (antal)" vara tomt annars har den inställningen prioritet.

Placeringsord
Används ofta vid kval till final. Man kan i "Placerade (antal)" skriva in t.ex. 20 och ändra "Placeringsord" till "går vidare" eller "till final". Om fältet "Placeringsord" lämnas tomt försvinner uppgiften om antal placerade.

Funktionärer

Information om funktionärer från TDB registreras inte per klass, Har man överdomare och hoppdomare som turas om, måste man därför ändra manuellt. Skriv in namnet, systemet kommer föreslå funktionärer från TDB. Ska funktionären vara samma för hela dagen eller hela tävlingen används knapparna till höger.

Rubriker

Här finns tre olika sorts rubriker för start- och resultatlistorna. Vanligtvis vill man ha en och samma huvudrubrik för hela tävlingen. Underrubrik 1 kan vara lämplig för att beskriva om det är en cup eller en sponsor med och det är samma med Underrubrik 2.

Ändra namn på klassen
Ibland har man t.ex. en kombination av höjder som inte går att välja under fliken Allmänt, men här kan man ge klassen ett lämpligare namn än det förvalda som ju hämtats från Allmänt-fliken.

Lag

Min antal ekipage per lag
Skriv in hur många ekipage laget minst får bestå av = så många ekipage kommer att räknas för laget.

Max antal ekipage per lag
Så många ekipage som laget som mest får bestå av. Men endast det antal som står i Min antal ekipage per lag räknas in i lagresultatet. Ska alla räknas ska Min = Max.

Lagkoefficient
Används ibland i dressyr om man har någon deltagare, t.ex en junior, som ska få en multipel på sitt resultat. Ska ekipaget få 2% högre poäng för sin ritt för laget, ange då 0.02 i detta fält. Påverkar inte ekipagets individuella resultat.

Lagklassen är endast administrativ
Detta med laghantering förklaras närmare i guiden för Lag.
I en lagklass redovisas aldrig några individuella resultat för sig. Vill man ha sådana måste deltagarna starta i en annan eller i andra klasser som inte är lagklasser. Den administrativa lagklassen administrerar lagen och "samlar upp" lagryttarnas resultat för laget från de olika klasserna.
Enda gången en lagklass inte är administrativ är när deltagarna inte tävlar individuellt utan endast för sitt lag, d.v.s. lagklassen kan då visserligen innehålla ekipage men då enbart sådana som tävlar för ett lag, inga andra. I den situationen behöver ju inga resultat samlas in från andra klasser.

Poänginmatning för laget som helhet (Avdelningsridning)
Funktion anpassad enbart för specialgrenen avdelningsridning.

Anmälningsavgift
Ska laget betala en anmälningsavgift måste du också göra en person betalningsansvarig för laget.

Premier
Flikarna Premie och Ekonomi används inte i en lagklass. Funktionerna i lagtävling ligger i stället under fliken Lag. När man fördelar premier för en lagklass väljer man om det är den som är betalningsansvarig för laget som får premien eller om den ska fördelas på lagdeltagarna.