Snittprocent

När man har lag i dressyr så kan man ibland vilja räkna ut lagets snittprocent istället för att räkna ihop totalen.

Precis ovanför rutan för administrativ lagklass finns en möjlighet att bocka i om lagets resultat ska räknas i snittprocent istället för summan av poängen. Som standard så räknas då snittet utifrån minsta antalet deltagare i laget, dvs. de bästa resultaten.

Det finns även möjlighet att räkna bort det sämsta resultatet vid snittpoäng. Bockas denna ruta i så kommer lag som har fler ekipage än "Min antal deltagare per lag" inte behöva räkna det sämsta resultatet.