Lägg till ryttare och ryttarbyte

Hur man lägger till en ryttare i systemet och genomför ett ryttarbyte.

Lägg till ryttare

Vanligast är att ryttarbyte sker till en ryttare som redan finns i tävlingen. Detta beror på att all anmälan ska ske via TDB. Förändringar efter det att en anmälan blivit betald görs genom att ryttaren anmäler till den s.k. 987-listan Sena förändringar. Härigenom kan man garantera att en licensen för ny ryttare/häst är validerad i TDB.

Finns inte ryttaren i tävlingen. lägg till den manuellt gå till Personer välj Arkiv och sedan Ny ryttare.

I TDB valideras generellt samtliga ryttare och hästar när resultaten rapporterats. Saknar någon licens skickas en faktura automatiskt till både ryttare och arrangör.

Där finns fler alternativ - Ny person och Ny funktionär. Alla resulterar i en ny person i tävlingen. Men för Ny ryttare har man möjlighet att söka licenserade tävlingsryttare. Detta är dock ingen garanti att licensen är giltig. Går man inte via TDB utan själv lägger in i appens system måste man kontrollera licensstatus på annat sätt, så att man inte riskerar böter.

Ryttarbyte

Lägg först till den nya ryttaren om den inte redan finns i tävlingen som person. Klicka på namnet i listan, då blir namnet direkt redigeringsbart i fältet. Skriv namnet på ny ryttare. Ofta räcker det att bara skriva några bokstäver i förnamnet så kommer systemet att föreslå rätt ryttare (om ryttaren finns i tävlingen). Klicka på ryttaren du vill byta till, sedan är det klart.

Ryttarbyte fungerar på samma sätt såväl under Personer och Hästar, fliken Klasser, som under Startlistor.