Poängsammanställning

Hur man skapar en poängsammanställning och vad den kan användas till.

Det finns olika anledningar till att man vill göra en sammanställning av flera klasser. Kanske ska det räknas ut ett meetingpris, kanske har man en cup där vissa klasser ingår, eller så är det ett kval till en final som löper över ett antal olika klasser.

Skapa en poängsammanställning

En poängsammanställning är en klass med särskilda egenskaper. För att skapa en sådan går du till Klasser, väljer sedan Arkiv, Ny klass, Poängsammanställning.

Precis som andra klasser och listor behöver den ett klassnummer och ett namn under fliken Allmänt.

Därefter går du till fliken Poängsammanställning, där samtliga inställningar finns.

Inställningar

Rytare/Häst
Välj om poängen ska delas ut till enbart ryttaren eller kombinationen ryttare och häst.

Endast bästa resultat i varje klass
Välj om en ryttare kan få poäng för flera resultat från en och samma klass, eller bara det bästa.

Beräkna om platssiffran
Om man väljer att räkna med endast det bästa resultatet i varje klass, och en ryttare har flera hästar i klassen kommer de sämre placerade hästarna att hoppas över vid utdelningen av poäng.

Exempel på hur detta fungerar:

I poängsammanställningen ovan ger en förstaplats i någon av klasserna 10 poäng, andraplats 9 poäng osv. Om en ryttare skulle komma på både plats 1 och 2 i första klassen kommer den som är på plats 3 istället att få 9 poäng. Om beräkna om platssiffran är påslaget. Slår vi av detta skulle tredjeplatsen istället ge 8 poäng.

Endast till placerade
Dela bara ut poäng till ryttare/häst som erhållit en placering i respektive klass.

Metod
Det finns flera olika sätt hur poängsammanställningen ska dela ut poängen.

Procentsammanställning
Används vid dressyr, där ryttarens totalprocent slås ihop från flera klasser.

Poäng
Här kan du själv ange hur poängen ska delas ut per klass. Skriv in poängen för respektive placering separerade med komma. T.ex: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1,1,1

Platssiffermetoden
Poäng delas ut motsvarande placering i respektive klass. En förstaplats ger 1 poäng, andraplats 2 poäng osv.

Omvänd platssiffermetod
Precis som ovanstående, bara att förstaplats ger poäng motsvarande antalet starter i klassen, andraplats ger antalet start - 1 osv.

Sortering
Ange om listan ska sorteras i stigande eller fallande ordning baserat på poängen.

Ej fullföljt
Ange poängen som delas ut till ryttare/häst som på något sätt inte fullföljt klassen, dvs. varit utesluten eller utgått.

Ej startat
Ange poängen som delas ut om ryttare/häst inte finns med i någon av klasserna.

Format
Ange om decimaler ska användas, och i så fall hur många.

Lägga till klasser

För att lägga till klasser som ska ingå i poängsammanställningen väljer du bara dessa i den dropdown-lista som finns längst ner.

Därefter kan du per klass ange poängen, eller avsteg från den valda metoden för att beräkna poäng.
Om du t.ex. har valt omvänd platssiffermetod, men vill att förstaplatsen ska ge poäng för antalet startande plus 2, medans andraplatsen ska få antalet starter minus två, så kan du ange: 2, -1, 0.

Visa ställningen

När du har skapat klassen och gjort alla inställningar går du till startlistan och till den nya "klassen".

Klicka på Rosetten uppe till höger för att öppna resultatinmatningen så kommer du att se hur poängen har delats ut i de olika klasserna. Denna uppdateras löpande vartefter resultat i kopplade klasser kommer in.

Poängsammanställningen kan också publiceras till online.equipe.com precis som vilken annan klass som helst.