Lagtävling i hoppning

Beskriver hur man genomför en lagtävling i hoppning utan några individuella starter

En lagtävling utan några individuella starter är lättarbetat i systemtet. Eftersom det inte är några ryttare utöver dem som rider i laget hanterar man allt i en och samma klass.

Inställningar för klassen

Börja med inställningarna för klassen:

 1. Gå till klasser och välj den klass som ska vara lagklass, om den klassen inte finns med från TDB behöver du skapa en ny klass. Ge den förslagsvis ett nytt nummer, exempelvis 66. 
 2. Gå sedan till inställningarna för klassen, under fliken Allmänt bockar du i rutan för lagklass. 
 3. En ny flik kommer nu upp, Lag. Gå till denna. 
 4. Under lagfliken bestämmer du också max- och minantal lagekipage( Normalt minst tre och högst fyra) 
 5. Fyll i anmälningsavgiften för laget. Betalningsansvarig blir den som angetts som betalningsansvarig under inställningarna för laget. Man kan sedan när premierna fördelas ange om de ska tillfälla lagryttarna eller lagets betalningsansvarige. 

Skapa lagen

I den klass du nu skapat och gjort inställningar för ska du nu skapa upp lagen. 

 1. Gå till startlistor i vänstermenyn. 
 2. I fliken för lagklassen finns en liten pil, med hjälp av den väljer du Laglista. 
 3. Du skapar ett lag genom att klicka på Arkiv - Nytt lag.  
 1. I rutan som kommer upp börjar du med att fylla i klubbnamn, systemet föreslår automatiskt de klubbar som finns i tävlingen. Skulle inte en klubb finnas med, gå till klubbar (vänstermenyn) och lägg till en klubb via arkiv. Om ett s.k. kombinationslag finns med, där deltagare från olika klubbar tävlar som ett lag, gör man samma procedur som ovan. 
 2. Fyll i lagledare och ange om denne ska vara betalare, då skriver du också lagledarens namn i fältet för betalare
 3. Om klubben har fler än ett lag fyller du i vilket lagnummer som detta laget har, om klubben bara har ett lag låter du 1 stå kvar. 

Förbered lagens startordning

När alla lagen i tävlingen är upplagda, ska lagen få sina startnummer genom att startordningen mellan dem lottas: Verktyg, Lotta och kanske sedan Verktyg, Omnumrera. Du kan ändra lagens startordning med dra-och-släpp precis som i vilken startlista som helst.

Om lagen anmäler sina deltagare på plats, så kan ni skriva ut en blankett för detta. Skriv ut Lagblankett i utskriftsmenyn (knapp i knappraden uppe till höger). Den får varje lagledare för att kunna skriva in lagdeltagarnas namn och inbördes startordning. Blanketten lämnas därefter av lagledaren till sekretariatet.

Lägga till lagdeltagare

Det är nu det är dags att lägga in lagryttarna i respektive lag.

 1. Gå till lagklassens laglista. 
 2. Högerklicka på det lag du ska lägga in lagmedlemmar i och välj Redigera.  
 3. Välj sedan Ny start i dialogrutan. 
 4. Klicka i fältet för Ryttare och en dropdown-meny med samtliga personer som tillhör klubben visar sig. 
 5. Välj en av dessa eller skriv in en ny person, allt i enlighet med lagledarens ifyllda lagblankett. 
 6. Klicka sedan i fältet för Häst och gör motsvarande. Om du har hästens hästnummer går det lika bra att skriva in det, men då i fältet för Hästnr, då plockas automatiskt både ryttare och häst fram. 
 7. Om laget har färre antal ryttare än övriga lag, lägger du till en tom rad. Denna rad "lämnar plats" i samband med att man sorterar startlistan enligt laglistan. När detta är gjort ska den raden raderas. 

Sortera startlistan enligt laguppställning

När du är klar med alla lagen ska du sortera startlistan enligt laguppställningen. Detta gör man i lagklassen.

 1. Gå till lagklassen, välj Startlista
 2. Klicka på Verktyg i menyn 
 3. Välj Sortera enligt laguppställning.  
 4. Nu startar alla deltagare i de olika lagen rätt sinsemellan med hänsyn till sina inbördes startordningar - Efter lag A, ryttare 1 följer lag B, ryttare 1 etc. 

Resultatinmatning

Resultatinmatningen sker naturligtvis här i lagklassen. Genom att växla mellan Startlista och Laglista (till vänster ovanför listan) kan man också här se både lagens resultat och de individuella resultaten för lagryttarna. Men är lagklassen inte administrativ publiceras inte lagryttarnas individuella resultat någonstans.