Konfigurera en hoppbedömning

I systemet så finns alla hoppbedömningar inlagda som finns med i det svenska samt internationella tävlingsreglementet. Ibland händer det dock att man behöver modifiera en bedömning när man har någon form av mästerskap eller annan cup, som går över flera omgångar. 

Det finns därför en möjlighet att fritt konfigurera bedömningarna i en hoppklass.
OBS! Detta är en avancerad och kraftfull funktion som bör användas med försiktighet, i de flesta fall räcker det gott och väl att använda de färdiga bedömningar som finns.

För att öppna konfigurationen för en hoppbedömning, gå först till resultatinmatningen för klassen i fråga och sedan Arkiv - Avancerat.

Omgångar

I vänsterkanten visas vilka omgångar som ingår i bedömning, använd +/- för att lägga till eller ta bort en omgång.

Rubriker

I första sektionen kan man ändra vilken benämning som ska användas på fältet i resultatinmatningen, om det t.ex. är Poäng istället för Fel. Man kan även bocka ur Tid om den inte ska vara med. 

Inställningar för fel

I andra och tredje sektionen kan man ange t.ex. hur många decimaler som ska användas på fel/poäng samt hur tidsfelen ska räknas ut.

Kvalificeringsvillkor och startordning

Den kanske viktigaste delen av inställningarna för omgången är det som finns längst ner under rubriken Omgång. 

Kvalificeringsvillkor

Anger vilka som får vara med i denna omgång, baserat på resultatlistan från omgångarna innan denna.

Genomförd - alla som inte varit uteslutna/utgått i tidigare omgångar.

Garanterad - med denna inställning får man i rutan för maxtider ett fält där man anger ett visst antal ekipage som går vidare. 

Lägsta fel - alla med lika lägsta antal fel från föregående omgång.

Lägsta totalfel - samma som ovan men baserat på totala felen istället.

Medaljer på fel - används om man ska ha omhoppning både om guld, silver och brons. Baseras på felen från omgången innan.

Medaljer på totalfel - samma som ovan men baserat på totala felen istället.

Direkt vid nollfel - används i två faser om ekipaget ska fortsätta till omgången direkt om dom är felfria.

Direkt vid genomförd - används i två faser med totalfel, om alla ekipage som inte är uteslutna ska fortsätta direkt med denna omgång. 

Startordning

Anger hur resultatlistan ska sorteras för omgången. Startlistan skapas när man växlar till nästa omgång i resultatinmatningen. 

Resultatordning - Bäst resultat i tidigare omgångar startar först.

Omvänd resultatordning - Bäst resultat i tidigare omgångar startar sist.

Omvänd startordning - Vänder den ursprungliga startlistan.

Ursprunglig startordning - Samma startordning som startlistan i klassen från början.

Inkludera i totalfel

Genom att bocka för detta så kommer felen från omgången att sorteras i en egen kolumn. Bocka för detta i samtliga omgångar du vill ska summeras (normalt sett alla utom ev. omhoppning). 

Omgången är avgörande

Om detta bockas för så kommer alla som får ett resultat i denna omgång att rankas högre i resultatlistan än de som inte får det. 

Sortering av resultatlista

Under Sortering i vänstermenyn så anger man hur resultatlistan ska sorteras.

Under Start anges sortering för individuell startlista, under Lag för eventuell laglista.
Resultatlistan sorteras på den överst angivna kolumnen, likaplacerade särskiljs därefter på nästkommande kolumner. Välj även om sorteringen ska vara stigande eller fallande (lägst eller högst värde först).

Nedanstående är ett exempel där resultatlistan först sorteras på totalfel och därefter särskiljs på fel och tid från omgång tre, vilket skulle kunna vara en hoppning i två omgångar med en omhoppning.

OBS! Efter att du har ändrat sorteringen måste du godkänna ett resultat på nytt i resultatinmatningen för att sortera om resultatlistan.