Dressyr

Resultatinmatning för dressyr med möjlighet för inmatning till systemet hos domarna

Gå till Startlistor. När du valt en klass, klicka på knappen uppe till höger med Rosetten. Då hamnar du i resultatinmatningen. Den första bilden du får upp dubblar som resultatinmatning och speakerskärm och är hela tiden uppdaterad på alla datorer, som används mot app.equipe.com.


Notera att en ny knapprad till höger nu tillkommit, precis ovanför listan, med fyra knappar. En knapp till vänster som delar listan i två kolumner, resp. återgår till en kolumn, nästa knapp med en liten högtalare på för uppläsning av systemet av domarpoäng vid protokollskontroll i sekretariatet, nästa för utskrift av nedkortat protokoll (utan bedömning i klartext) som kvitto efter kontrollen och slutligen till höger en knapp med en tablett för inmatning av domarpoäng vid domarplatsen. De två mellanknapparna fungerar bara i tvåkolumnsläget.


Man kan också klicka på någon av starterna för att få två kolumner.


Inmatning av poäng i sekretariatet

I den högra kolumnen kan du mata in domarpoäng. Den här bilden används inte om du befinner dig hos domaren utan i t.ex. sekretariatet och du skriver in från det färdiga protokollet. Skriv in poängen och vandra i inmatningen genom upp- eller nedpil på tangentbordet.


När ett alla införingar av domarpoäng är klara, ekipaget fått resultat och protokollet är godkänt (gröna knappen längst ned) så sparas inte eventuella ändringar av poäng därefter. Man måste istället spara om genom att på nytt trycka godkänt. Skulle man klicka på ett nytt ekipage, men man har osparade poäng, kommer systemet att varna.


Vid inmatning av poäng så sparas poängen direkt till systemet och visas på alla andra datorer som har resultatinmatningen igång samtidigt som platssiffra visas i startlistorna.


Eventuella avdrag för t.ex felridning anges i fältet Avdrag just under Allmänt intryck. Det spelar ingen roll om avdraget matas in som minus eller plus, det kommer alltid ändå bli ett avdrag från totalpoängen.


Om ett ekipage inte kommer till start ska detta registreras det annars kommer inte systemet att veta vilket ekipage som kommer härnäst, och det blir också fel på online.equipe.com. Använd den röda knappen Händelse längst ned för denna och andra åtgärder, t.ex. Utgår. Detta går att göra från huvudinmatningen eller från inmatningen hos domare C.


När samtliga poäng är ifyllda för alla domare så blir procentsatserna som ska skrivas manuellt på protokollet i fetstil.


Har ni en stor startlista kan det vara besvärligt att hitta starten man ska kontrollera eller mata in poäng för, används då den lilla sök-ikonen vid markerat ekipage eller använd kortkommandot g. Då kan man hitta starten med hjälp av hästnummer eller startnummer.


Under rubriken Korrigeringar uppe till höger visas de tre senaste korrigeringarna man gjort för ett markerat ekipage så att speakern kan berätta detta för publiken. Vill en nyfiken speaker veta vilka poäng som har ändrats så kan man klicka på pilen för att få fram hela historiken.


Markerat ekipage och ekipage på banan kommer att ändras när man klickar på en start i startlistan.


Inmatning av poäng från domarplats

Detta sparar mycket arbete för sekretariatet och är en funktion vi är mycket nöjda med.


När du klickar på tablettikonen visas instruktioner hur man går till väga för att mata in domarpoäng vid domarplatsen. Om ni inte redan skapat en användare för poänginmatning tryck på Hantera användare. Välj ny användare i menyn högst upp. E-postadressen till den här användaren behöver inte vara en giltig eller fungerande e-postadress. Följ stegen tänk på att väja ett lösenord om du inte kan ta emot e-post på den valda adressen. I sista steget ställer du in behörighet välj Domarresultatregistering.
 
Sista steget när man skapar användare


Skriv ned länkadressen och  för att kunna logga in den enhet som ska användas vid poänginmatningen. 


Använd webbläsaren i din smartphone, i en surfplatta eller dator som är uppkopplad mot 4G-nätet eller i det lokala nätverket. Internetåtkomst krävs alltså, men det är allt.


Efter inloggning för poänginmatning hamnar du i en bild som visar alla domare i tävlingen. Välj domare, och i näst steg välj den aktuella klassen. Du kan när som helst byta domare genom menyn uppe till vänster.


Inmatningen av poäng går till som ovan. Vid inmatning så sparas poängen precis som ovan direkt till systemet och visas på alla andra datorer som har resultatinmatningen igång samtidigt som platssiffra visas i startlistorna.


När du ska stänga poänginmatningen vid domarplatsen från den särskilda enheten du använt återgår du till öppningsbilden antingen genom att klicka på bakåtpilen i webbläsaren eller på de tre strecken överst till vänster och Klasser. Allra längst ned till vänster finns en knapp för Sign out. Stäng webbläsaren.


Kontroll i sekretariatet av poäng från domarplats 

Dressyrprotokollet kommer till sekretariatet och sekretariatet behöver nu inte fylla i resultaten utan läser/lyssnar med hjälp av högtalarknappen bara av och kontrollerar att de från domarplatsen inskrivna poängen stämmer med originalprotokollets.


Första gången man godkänner ett resultat vid kontroll så kommer det att visas ett ? före procentsiffran för ekipaget. Sparar man igen utan att poängen ändras (originalprotokollet och poängen systemet har matats med stämmer överens) så blir det ett =. Det är för att veta vilka man har kontrollerat. Rättar man inskriven poäng uppåt så blir det en pil upp, och sänker man poängen så blir det en pil ned.


Efter kontrollen lämna en kopia av protokollet till ryttaren (originalet ska behållas av arrangören). Skriv med utskriftsknappen ut ett nedkortat protokoll som kvitto, som sparas på tävlingsplatsen.