Överstryk, klassbyte och byt betalare

Här beskriver vi hur man stryker en ryttare från en klass, genomför ett klassbyte eller byter betalare.

Överstryk eller ostryk

Strykningar redigeras direkt i startlistan genom att man klickar i status-fältet. Första gången du klickar kommer det upp en nedpil. Den visar att redigeringen är aktiverad.

Klicka på pilen och följande meny visas.

Det går naturligtvis lika bra att hantera strukna om man är under Klasser (fliken) för en person eller en häst.

Ska ett struket ekipage starta, välj det översta, tomma, alternativet.

Klassbyte

Om en ryttare ska byta från en klass till en annan görs det enklast från ryttarens klasser, alltså i Personer, fliken Klasser. Sök upp personen med hjälp av sökfältet i menyn.

Första gången du klickar visas nedpil för dropdown-menyn. Klicka på den för att byta klass.

Nu sker två saker: Ekipaget i klassen man byter från blir grön-struket och en start för samma ekipage skapas i den nya klassen. Läs mer om det under Överstryk och Ostryk. Det betyder att den nya starten inte kostar något för ryttaren men den gamla ändå ligger kvar i klassen.

Detta går också att göra från Startlistor. Då markerar man först de ekipage man vill byta klass för och sedan Åtgärder > Byt klass.

Byt betalare

Säg att det är en annan person eller företag än den som är registrerad som betalare, som ska som betala för en hästs starter eller kanske bara en enstaka start.

Sök upp ryttaren eller hästen och gå till fliken Klasser. Klicka i fältet Betalare och redigera direkt i fältet. Skriv in första bokstäverna i namnet på den som ska betala, så letar systemet bland de personer som finns i tävlingen.

Finns inte betalaren sedan tidigare i tävlingen, gå till Personer > Arkiv > Ny person och gör precis som när du lägger till en ny ryttare.

Betalare sätts alltid automatiskt och det finns bara ett sätt att ändra betalare (ovan).

Om man gör ett hästbyte så blir betalare för den utbytta hästen också betalare för den nya hästen. Anges inget annat blir alltid ryttaren betalare.