Tävlingsavgifter

Avgifter som påverkar hela tävlingen, specifika listor eller klasser.

För att enkelt kunna håll på vad ryttarna ska betala så går det att koppla avgifter till starter i klasser.
Under Arkiv, Tävlingsinställningar, Avgifter, så hittar du dessa inställningar.
Detta används t.ex. för veterinäravgift, säkerhetsavgift, meetingavgift osv.

Gruppering av avgifterna

För att kunna lägga till en avgift börjar du med att lägga till en grupp. Inom varje grupp kan du sedan ha flera olika avgifter, men systemet kommer alltid endast att debitera den högsta avgiften inom varje grupp. Detta är väldigt praktiskt på tävlingar där du kanske har Lilla och Stora rundan, och man betalar olika avgifter beroende på vilken runda man rider.

Gäller för
Ange vilken status start i någon av dom kopplade klasserna ska ha för att avgifter i denna grupp ska debiteras. En veterinäravgift vill du t.ex. bara debitera dom som faktiskt startat i någon av klasserna, medans en meetingavgift kanske även ska betalas av strukna ekipage.

Moms - Respektera Debitera inte moms under personer
Ange om specificerad moms på dessa avgifter inte ska debiteras personer som har denna inställning aktiverad under sina bankuppgifter.

Lägga till avgift

Under respektive grupp kan du lägga till olika avgifter. För att lägga till nya rader, klicka på den gröna knappen, Lägg till. Varje avgift kan ha ett namn, detta visas tillsammans med namnet på gruppen på ryttarens ekonomi. Därefter priset på avgiften och eventuell moms som ingår.

Koppla klasser
Välj i dropdown-listan vilka klasser som ska kopplas till avgiften. Ekipage med starter i denna klass kommer då att debiteras avgiften förutsett att det är den högsta avgiften inom gruppen.

En klass kan bara kopplas till en avgift inom samma grupp.
Har du t.ex. en veterinäravgift som ska debiteras alla som rider 1.20 eller högre, så kopplar du samtliga klasser från 1.20 och uppåt till avgiften.

Debitering av avgifter
Tävlingsavgifterna debiteras alltid max en gång per ekipage, så även om man startat i flera kopplade klasser påförs avgiften aldrig flera gånger.