Flytta starter och data mellan klasser

Vid mer avancerad resultathantering kan man vilja flytta starter samt data mellan olika klasser. Det kan t.ex. röra sig om mästerskap, cuper eller andra tävlingar med flera omgångar.

Kopiera eller flytta starter

Gå till startlistan för klassen och markera önskade starter (ett snabbt sätt för att markera alla är att gå till Redigera - Markera alla i menyn). Välj sedan Åtgärder - Kopiera till eller Åtgärder - Flytta till. 

Man kan välja antingen en befintlig klass eller att skapa en ny. Väljer man att skapa en ny klass så kommer samtliga inställningar från den klass man kopierar/flyttar från att följa med till den nya klassen. 

Väljer man att kopiera starterna så kommer även eventuella resultat att följa med över till den nya klassen. 

Rensa resultat

Om man har kopierat starter från en klass till en annan där resultat har följt med så kan man vilja rensa detta. Markera starterna i startlistan, välj sen Redigera - Rensa. Här kan du antingen bocka för specifika fält du vill rensa och sedan trycka på Ok, alternativt håll nere knappen Rensa samtliga resultat (håll ner tills sidan laddas om). 

Hämta data

En väldigt kraftfull funktion i systemet finns under Åtgärder - Hämta data. Med hjälp av denna kan man kopiera information knuten till en ryttare eller ett ekipage mellan olika klasser. 

Gå till startlistan för den klass du vill läsa in datan i och gå sen till Åtgärder - Hämta data. 

Ryttare / Häst / Ekipage
Välj om datan ska hämtas baserat på ryttare eller häst, alternativt ekipage (bocka för båda).

Skapa starter som inte finns i den här klassen
Om en start hittas i någon av källorna som inte finns i klassen som datan hämtas till så kommer den att skapas upp. 

Automatisk hämta data när resultaten uppdateras
Genom att bocka för detta alternativ kommer data att hämtas på nytt så fort ett resultat sparas i någon av de klasser man valt som källa. Praktiskt om man vill ha någon form av löpande sammanställning. 

Källor
Välj en klass som du vill hämta data ifrån, sedan vilka fält du vill kopiera från/till.

Resultat för hoppning sparas i fältet som heter Omgång 1, Omgång 2 osv. Varje omgång innehåller både fel och tid (förutsatt att det finns i bedömningen). I en hoppning i två faser så finns det t.ex. fel och tid från första fasen i omgång 1 och fel och tid från andra fasen i omgång 2. 

Resultat för dressyr sparas under respektive domarposition, dvs. Domare C, Domare H osv. 

Tryck på Lägg till (grön knapp) för att välja flera källor, behövs även om du vill kopiera resultat från flera omgångar eller domarpositioner från samma klass.


När du trycker på Ok så hämtas alla data omedelbart. Har du bockat för att automatiskt hämta resultat när resultaten uppdateras så kommer det fortsätta köras till dess att man öppnar dialogrutan igen och bockar ur detta.