Vaccinationskontroll

Beskriver hur man genomför en vaccinationskontroll

Vaccinationskontrollen ska genomföras direkt i tävlingsdatabasen via det verktyg som finns där. Verktyget hjälper dig  att skapa en lista med hästar som ska kontrolleras på er tävling. Det är 5% av alla hästar, och alla hästar som inte har en fullständigt vaccinationskort.

Vaccinationskort räknas som ofullständigt om det är satt som av veterinär verifierad grundvaccination och det saknar efterföljande vaccinationer.

Tack vare att Tävlingsdatabasen tar fram den här listan, blir urvalet bättre, hästar som inte varit kontrollerade på länge kommer hamna på listan, medan hästar som nyss varit kontrollerade inte gör det.

Det är användare med arrangörsbehörighet för tävlingen som har tillgång till den här funktionen, men kontroll ska alltid ske i samråd med överdomaren.

För att aktivera den här funktionen gå till tävlingen, i menyn Administration välj Vaccinationskontroll.

Finns det ingen lista tidigare, så kommer valet att skapa den. Detta ska inte göras förrän dagen innan tävlingen börjar.

När du klickar på knappen Skapa lista för vaccinationskontroll räknar Tävlingsdatabasen ut vilka hästar som ska kontrolleras.

Den här listan följer också med till ert tävlingssystem och ska publiceras. Detta blir också en del av anmälan i TDB, med andra ord, tydligt redan i TDB att vaccinationen kommer att kontrolleras för utvalda hästar.

Efteranmälda hästar hamnar inte automatiskt på den här listan, lägg till dessa hästar själv, genom att välja hästen högst upp och knappen Lägg till.

Klicka på hästen i listan för att komma till Vaccinationskortet, detta behövs för att kunna jämföra uppgifterna.

OBEHANDLAD Hästen har inte kontrollerats

GODKÄND Hästen har kontrollerats och vaccinationen är godkänd och uppgifterna stämmer med vad som är inlagt i Tävlingsdatabasen.

FELAKTIG Hästen har kontrollerats och vaccinationen stämmer inte. Hästen får inte lov att starta.

STARTAR EJ Hästen kommer inte starta på tävlingen

Det går bra att ångra, men bara så länge tävlingen pågår. När tävlingen är avslutad går det inte längre att göra något på den här listan.

Tänk på att i ert tävlingssystem kommer aldrig status på en häst i listan för vaccinationskontroll vara något annat än anmäld, oavsett hur anmälan ser ut i Tävlingsdatabasen.

Importera vaccinationslistan till Equipe

Om ni vill publicera listan på Equipe Online behöver ni importera den till equipe först. Detta gör man genom att Equipe App importera anmälningar från TDB igen, då följer vaccinationslistan med. Denna kan sedan publiceras på Equipe online, men samråd alltid med överdomaren om hur ni ska gå tillväga.