Anmäl eller efteranmäl ett ekipage till klasser, ta bort efteranmälningsavgift och byt unghästavdelning

All anmälan ska gå via TDB men ofta får man in önskemål från ryttaren "vid sidan om" att få starta en extra klass.

Sök upp personen från fliken Klasser för personen, markera en eller flera klasser och välj häst till höger.

Skapa starten genom att bekräfta på Skapa start-knappen.

Om ni har en stor tävling, som går över många dagar som på bilden, så kommer listan med klasser att vara kollapsad från början. Tryck då på dagen för att se klasserna.

Om du anmäler ett ekipage till en klass som är lottad kommer ekipaget alltid att hamna med minusstartnummer i sin avdelning eller kategori oavsett om starten ska belastas med efteranmälningsavgiften eller inte.

Ta bort efteranmälningsavgiften

Om man har en ryttare som tävlar flera dagar på platsen så är det vanligt att man bjuder på efteranmälningsavgiften.

Klicka i fältet Efternamn i listan under Klasser-fliken. Bocka "Nej" för att ta bort avgiften.

Byt unghästavdelning

En ryttare vill byta från avdelning A till B eller tvärtom. Kontrollera först att det är tillåtet att göra bytet. Klicka sedan i Av-fältet antingen i Startlistor eller under Personer > fliken Klasser.

När man byter kategori eller avdelning så kommer starten att ompositioneras automatiskt om klassen är lottad. Det innebär att om flyttar du ett avdelning A-ekipage till avdelning B så kommer det att få ett minustartnummer i B.

Om du inte kan välja avdelning B så betyder det att klassen är inställd på att det inte finns unghästavdelning. Gå till Klasser, klicka på klassen och ändra under fliken Reglementet