Skatter

I fall där skatter ska dras av från prispengarna så finns dessa inställningar under Arkiv, Tävlingsinställningar, Skatter.

Artistskatt
Artistskatt är det som debiteras utländska ryttare.

Inkomstskatt
Inkomstskatten är det som tillämpas för ryttare från arrangörslandet.

För att båda dessa inställningar ska tillämpas så behöver de aktiveras samt att arrangörslandet ska anges under Nationella personer.

Skatterna dras ej av om det finns ett företagsnamn inskrivet under egenskaper för Person - Bank.

Individuell skattesats
Under egenskaper för Person, Bank, så finns möjlighet att justera procentsatsen på individuell nivå om det skulle behövas. Kräver dock att skatterna först är aktiverade under Tävlingsinställningar.

Moms

På anmälningsavgifter, extra avgifter m.m. så kan man ange om moms ingår, och i så fall med vilken procentsats. Detta specificeras sen på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet
I fall där omvänd skatteskyldighet tillämpas, t.ex. om det är ett utländskt företag som ska betala, så ska momsen på avgifterna räknas bort. Under egenskaper för Person - Bank så finns en inställning för Debitera inte moms.

På tävlingsavgifter, samt anmälningsavgifter för en klass så finns även inställningen Respektera 'Debitera inte moms' under personer bankuppgifter, om denna bockas ur så kommer alla att debiteras momsen oavsett inställning på personen.

Tänk på att det är Skatteverkets regler som gäller för skatter och moms.
Utländska företag måste ange ett giltigt VAT-nummer för att momsen inte ska debiteras.