Slå samman resultat från flera klasser

Har man t.ex. ett mästerskap så vill man ofta slå samman resultat från flera olika klasser för att skapa en kombinerad resultatlista.

För dressyr använder man sig av en poängsammanställning och väljer Procentsammanställning som metod. 

Vad det gäller hoppning får man istället använda funktionen hämta data, nedan följer en guide för detta.

  1. Skapa en ny klass för den kombinerade resultatlistan. Se till att välja en bedömning som innehåller tillräckligt många omgångar och rätt sortering, alternativt konfigurera bedömningen på egen hand. Exempel på vanliga bedömningar för detta kan vara t.ex: "Två omgångar A och A:0" eller "Tre omgångar A och A och A:0 med omh". 
  2. Gå till startlistan för den nya klassen, välj Åtgärder - Hämta data. 
  3. Bocka för både Ryttare och Häst för att hämta data för ekipage. Välj även att automatiskt hämta data när resultat uppdateras, på så sätt kommer data att hämtas varje gång ett resultat sparas i ursprungsklassen. 
  4. Välj de klasser du vill hämta data ifrån. Förutsatt att det bara är bedömning A:0 så väljer du t.ex. första klassen Omgång 1 -> Omgång 1, andra klassen Omgång 1 -> Omgång 2, osv.

    Har du istället två faser i första klassen så behöver du välja första klassen Omgång 1 -> Omgång 1 samt Omgång 2 -> Omgång 2, sedan andra klassen Omgång 1 -> Omgång 3. 
  5. Tryck OK för att bekräfta och hämta data. 

Exempel på att hämta data från två klasser med bedömning A:0:


Exempel på att hämta data från två klasser med bedömning två faser: