Prispengar

En stor och viktig del för en tävling är prispengarna som ska delas ut. I systemet benämns dessa som premier.

Under varje klass kan man ange beloppen, hur det ska fördelas och till vilka. Detta delas sedan ut när klassen är avslutad.

Ange premier

Under inställningar för en klass, fliken Premie, så anges vilka prispengar som ska delas ut.
Om tävlingen är importerad från TDB så kommer detta redan att vara ifyllt med de värden som anges i propositionen.

Premierna anges kommaseparerade, där första värdet går till 1:an i klassen, andra till 2:an osv. Sista värdet delas ut till alla placerade därefter.

Vid internationella tävlingar anges prispengarna för en klass med en totalsumma, som sedan delas ut med antingen 25% eller 33% till vinnaren. För att göra denna fördelning fyller man i totalsumman, klickar sedan på den lilla symbolen med en kalkylator, och om allting stämmer, trycker på OK. Detta görs då lämpligtvis i samband med fördelningen av premier, eftersom man vill veta hur många starter det blev.

Hederspriser
Om större hederspriser delas ut, t.ex. bilar eller liknande, och ni vill att detta ska synas på utskrifterna, så går det att ange direkt i fältet för premier. Man anger namnet på hederspriset, och sedan inom parentes värdet på det. T.ex: Audi A6 (500 000). Vid internationella tävlingar så ska värdet rapporteras in tillsammans med resultaten, därav denna funktion. Det är också möjligt att ange både hederspris och prispengar: Audi A6 (500 000) + 50 000. Därefter sätter man bara ett kommatecken och anger premierna till nästa plats, precis som vanligt.

Fördela premier

När man godkänner det sista resultaten i en klass så kommer en grön ruta att dyka upp som påminner dig om att fördela premier. Klicka på texten Fördela premier för att öppna rutan och godkänn sedan. Du kan också göra detta från Verktyg, Fördela premier.

Premierna delas alltid bara ut till de ekipage som är placerade i klassen. Finns det prispengar inskrivna till fler platser så kommer dessa inte att delas ut.

Mottagare av premier

Som standard så tillfaller premierna alltid den som är satt som betalar för klassen. Det finns dock fall där premierna ska tillfalla någon annan. T.ex. om hästägaren betalar startavgiften och ryttaren ska ha prispengarna.

Om du går in på en person och sedan fliken Klasser. Välj Verktyg, Fältväljaren och bocka för Mottagare. Du får nu fram ett nytt fält där du kan välja vilken person som ska få prispengarna för respektive klass. Om ingenting är satt så tillfaller de betalaren.