Förändringar

Möjlighet att ångra det man just gjorde eller få svar på varför något ser ut som det gör.

Precis allt som händer i systemet loggas. Det används till två viktiga funktioner. Möjlighet att ångra det man gjorde eller göra om något som man tidigare ångrat. Framförallt ger den här funktionen svar på vad som har hänt eller inte hänt.

Man kan se förändringar från olika håll. Dels kan man se allt som hänt i tävlingen när man klickar på ikonen för Förändringar i toppmenyn. Ikonen ser ut som en klocka med en cirklad pil åt vänster.

Det går också att högerklicka på ett ekipage i startlistan och välja förändringar för att bara se vad som har hänt för just det ekipaget, sedan ekipaget skapades.

Det här går att göra från alla ställen där starter presenteras i en tabell och är väldigt användbart t.ex. för att se när någon blev struken och vem som har gjort det (förutsätter förstås att alla har en egen inloggning i systemet.)

Det går också att på motsvarande sätt se förändringar i personer, hästar och klasser. Detta ligger under Arkiv-menyn när man har markerat en person, häst eller klass.