Ekonomi för person

Under Personer, välj person, och fliken Ekonomi listas en deltagares samlade avgifter och “inkomster” m.m. för hela tävlingen. Ekonomin är uppdelad i Beskrivning, Pris och Totalt. Precis som en vanligt kvitto eller en faktura..

Längst ned framgår vad som ska betalas från eller till (erhållas) personen. Så länge det återstår något för personen att betala kommer slutraden att vara röd.

Betalningar

Betalt via TDB
När anmälningsfilen importeras från TDB följer även betalningar utförda där med och lägger sig som en rad i ekonomin.

Betalt på plats
När betalning/utbetalning sker kontant, med kort, swish etc. från eller till personen är det viktigt att detta bokförs i systemet och man kan även välja på vilket konto.
Tryck på Registrera betalning för att bokföra en sådan betalning.

Extra avgifter

Extra avgifter används för att korrigera en betalning som personen ska göra eller skapa tillägg, t.ex. för Halm eller Spån. Du kan återanvända avgifter genom att börja skriva i Beskrivning och sedan välja från listan med förslag på matchande extra avgifter som matats in tidigare.

Här kan du också välja på de extra avgifter som du har skapat specifikt för tävlingen. Om sådana avgifter finns kommer det finnas en liten pil till höger på knappen för att lägga till extra avgift, för att välja från någon av dessa.

Här kan man också ge rabatt till en person eller betala ut ett domararvode. Tänk då på att om du vill ge rabatt eller göra en utbetalning så ska priset vara negativt.

Tänk dig detta som en flexibel lista där man kan lägga till vilken post som helst. Det handlar om enstaka avgifter eller utlägg som inte platsar på en vanlig lista.

Siffersurfa
I Resultat- och balansräkning under Ekonomi i toppmenyn grupperas alla Extra avgifter på beskrivning i listan. Vill man veta vilka som har en viss extra avgift kan man klicka på antalet eller beskrivningen så visas hela listan, varifrån man kan navigera till betalaren/mottagaren.

Bankuppgifter

Denna knapp är en genväg till Personuppgifter - Bank.

Här anges om personen är ett företag, personens organisationsnummer, bank- eller plusgiro, m.m. Detta används om man ska göra en utbetalning av premier manuellt via bank eller liknande.

Här finns också plats för IBAN och BIC för transaktioner till en utländsk person.