Framelding af start (0% retur)

Status ændres til "TRUKKET" fra en klasse og der gives 0% indskud retur

Det er muligt at afmelde ryttere fra start i en klasse på forskellige måder. Dette afhænger af tidspunkt og årsag for afmeldelsen. Der er forskellige regler for hvornår der evt. skal tilbagebetales helt eller delvist indskud. 

VIGTIGT
Det er meget vigtigt at man ikke sletter en start fra startlisten. Dette vil påvirke økonomien for den enkelte rytter, og kan skabe problemer med opdatering fra DRF Go!
En afmeldt start, vil fremstå på startlisterne med en grøn streg igennem. Det fortæller at rytteren ikke længere skal deltage i den pågældende klasse - enten fordi der er afmeldt fra klassen, eller at man er flyttet til en anden klasse.
Husk derfor - ALDRIG at slette en tilmeldt start fra startlisten!

0% retur af indskud

Trækning/Annullering af start efter sidste anmeldelsesdato, giver den arrangerende klub lov til at beholde hele det indbetalte indskud. Dette betyder at rytteren skal have 0% retur af det indbetalte indskud.

For at trække en rytter gøres følgende:

  1. Find rytteren frem - brug <ctrl>+J for hurtig søgning 
  2. På rytterens fane "Klasser" vises nu de tilmeldte klasser for rytterens heste 
  3. Klik i det blanke felt under kolonnen "Status" - første gang du klikker kommer der en lille pil, dette betyder at feltet nu er i rediger tilstand. Klik en gang til, og nedenstående menu kommer frem 
  4. Sæt "Status" til TRUKKET 
  5. Dette gøres på alle de klasser som rytteren ønskes at afmeldes fra. Hvis det er alle klasse - så skal "Status" sættes til afmeldt for alle klasser 
Du har nu trukket en rytter.  Rytterens økonomi vil nu vise at der IKKE skal betales indskud tilbage. I startlisterne er rytteren nu gennem streget med en SORT streg.

 
Kommer man til ved fejl at trække en rytter fra en klasse, kan "Status" blot sættes til <blank> igen.

 
Nedenstående video-sekvens viser udførelsen af de enkelte trin.