Framelding med delvis refundering af indskud (fx 50% retur)

Afmeldelse fra klasse med refundering af 50% af indskud

Det er muligt at afmelde ryttere fra start i en klasse på forskellige måder. Dette afhænger af tidspunkt og årsag for afmeldelsen. Der er forskellige regler for hvornår der evt. skal tilbagebetales helt eller delvist indskud. 

VIGTIGT
Det er meget vigtigt at man ikke sletter en start fra startlisten. Dette vil påvirke økonomien for den enkelte rytter, og kan skabe problemer med opdatering fra DRF Go!
En afmeldt start, vil fremstå på startlisterne med en grøn streg igennem. Det fortæller at rytteren ikke længere skal deltage i den pågældende klasse - enten fordi der er afmeldt fra klassen, eller at man er flyttet til en anden klasse.
Husk derfor - ALDRIG at slette en tilmeldt start fra startlisten!

50% retur af indskud

Afmeldelse af start efter sidste anmeldelsesdato, betyder normalt at betalt indskud er tabt, men der findes undtagelser - fx. ved dokumenteret syg hest - hvor det er muligt at rytteren får halvdelen (50%) af sit indskud retur.

En 50% refundering af indskub kræver et par ekstra trin i Equipe da det ikke er en del af standard produktet.

En 50% afmelding/refundering registreres på følgende måde:

 1. Find rytteren frem - brug <ctrl>+J for hurtig søgning 
 2. På rytterens fane "Klasser" vises nu de tilmeldte klasser for rytterens heste 
 3. Klik i det blanke felt under kolonnen "Status" - første gang du klikker kommer der en lille pil, dette betyder at feltet nu er i rediger tilstand. Klik en gang til, og nedenstående menu kommer frem 
 4. Sæt "Status" til TRUKKET 
 5. Dette gøres på alle de klasser som rytteren ønskes at afmeldes fra. Hvis det er alle klasse - så skal "Status" sættes til afmeldt for alle klasser 
 6. Ovestående punkter er præcist det samme som når der gives 0% indskud retur. Nu mangler vi at give halvdelen retur til rytteren, og dette gøres således 
 7. Skift til fanen "Økonomi"
 8. Klik på den røde knap "+ Tilføj ekstra gebyr
 9. Udfyld feltet "Beskrivelse" med teksten fx. "50% indskud retur" 
 10. I feltet "Kommentar" kan fx. skrives årsag til afmelding 
 11. I feltet "Beløb" skrive nu det som skal retur med et foranstillet minus tegn. I nedenstående eksempel er der indbetalt 260,- i indskud. Der skal nu udbetales halvdelen retur - altså 130,-. I feltet "Beløb" skrive nu "-130" og der afsluttes med klik på "OK" knappen. 
 12. Rytterens økonomi oversigt tjekkes altid manuelt, så man er sikker på at det hele passer med virkeligheden. I vores eksempel ses nu at rytteren skal have 130,- retur. 
Punkt 3-5


 Punkt 8-11

 
 Punkt 12