Hvordan anvendes omregnings koefficienter?

Behov for at gange en koefficient på til fx et mesterskab...?

Hvis der fx afholdes et mesterskab eller en cup bestående af flere sværhedsgrader, hvor starterne, som rider højere sværhedsgrader får en koefficient ganget på, kan denne guide anvendes.

Det skal dog nævnes at denne metode ikke er godkendt hos DRF, så den opregnede procent gælder IKKE som et gyldigt resultat andet end for den pågældende cup eller mesterskab. Så anvendes dette er det KUN en oprindelige klasse der skal sendes ind.

Der findes 2 metoder til at gange koefficienter på procenterne

Den første metode kan kun bruges hvis man har klasserne delt op, så hver sværhedsgrad/program rides hver for sig, det vil sige at denne metode ikke kan bruges på fx procentklasser. Se i guiden Deling/Opsplitning af klasse eller flyt af hest

hvordan en klasse deles korrekt og sørg for at følge den. Man behøver ikke dele klasserne op - se da den anden metode.


Start med at opret en ny klasse af typen "Score summering", giv den et passende klasse nummer og navn, naviger til fanen "Score summering", her kan du tilføje de individuelle klasser som skal indgå i det samlede resultat - HUSK hvis du har delt ponyklasser kan der være flere af det samme klassenr. så sørg for at du vælger den rigtige kategori.

Det er vigtigt at du vælger hvordan resultatet af summeringen skal vises - klik på feltet "Metode" her vælges oftest "Procent".

Ud for hver af de tilføjede klasser et et felt med overskriften "Koef" og i dette felt skal koefficienten skrives - der står altid "1" som standard, men det kan ændres til det som netop jeres cup eller mesterskab foreskriver.

Når klasserne så afvikles vil resultaterne automatisk samles i score summeringsklassen og ganges op med koefficienten, så resultatlisten for klassen vil vise det op gangede resultat.

Den anden metode til at anvende omregnings koefficienter på kan bruges hvis man fx har en procentklasse, altså hvor sværhedsgraderne/programmerne ikke rides i individuelle klasser - i denne metode skal man have en ekstra klasse, en skygge beregnings klasse.

Opret en ekstra klasse som er magen til den klasse, som man ønsker at gange en koefficient på.

Den hurtige måde at oprette en kopi af klassen på er at markere alle rytterne, vælge Handlinger -> Kopier til og i det øverste felt skrive klassenummer på skygge beregnings klassen fx klassenummeret fra den klasse man kopiere med et "S" bagved.

Så har man to ens klasser - skygge klassen skal være en procentklasse med flueben i "Allow individual marking sheet" - altså en almindelig procentklasse - denne klassen bruges KUN til at udregne procenterne for de forskellige ryttere. Denne klasse publiceres IKKE! Resultatet for hver rytter ganges så op/omregnes efter den tabel som er gældende, og resultatet heraf tastes så ind i den oprindelige klasse.

Den oprindelige klasse skal laves en smule om, for for at kunne skrive en omregnet procent ind - det skal være en procentklasse men her skal der IKKE være flueben i "Allow individual marking sheet", på den måde kan man blot indtaste en procent og ikke udregne den ud fra øvelses karaktererene. Klassen hvor de omregnede procenter tastes ind, er den klasse der offentliggøres.