Efteranmeldelse

Hvordan man opretter en ny equipage og melder til start

HUSK at alle efteranmeldelser skal komme ind via DRF Go!


Hvis man alligevel skal tilmelde en ekvipage kan man gøre som nedenstående:
(anvendes hvis det fx er en rytter der ikke er dansk...)