Officials afregning

Brug Equipe til at lave økonomi for stævnets officials

Som stævnearrangør kan det være en fordel at samle så meget økonomi i Equipe som muligt da det giver et godt overblik over overordnede stævnets økonomi. Herunder også officials afregningen.

Der skal oprettes et par ekstra gebyrer før der kan laves økonomi på stævnets officials - alle teksterne kan findes på Dansk Rideforbunds hjemmeside. Vær opmærksom på at taksterne - især kørsels takst - opdateres med jævne mellemrum, så tjek altid om der er opdateringer inden i laver officials afregning.

Kørsel / kilometertakt - husk at opdatere denne linje med antal - det kommer længere nede...
Dommerhonorar / stildommer / teknisk delegeret honorar - gælder alle discipliner husk at der kan oprettes flere ekstra gebyrer, hvis man gerne vil have det udspecificeret fx "Dressurdommer honorar".
Banedesigner honorar - dette honorar er skattepligtigt og gælder for både ridebanespring banedesignere og terrænbanebyggere.

Disse ekstra gebyrer oprettes under "Klasser": File -> Ny ekstra-gebyr

Husk at økonomien i disse ekstra gebyrer skal være med NEGATIVT fortegn fx "-500", fordi det er en udgift i er ved at oprette, i modsætning til fx stævne klasserne, som altid er en indtægt.

Når man har oprettet de ekstra gebyrer man skal bruge, finder man stævnets officials og enten vælger gebyret under "Økonomi" ved at klikke på den lille pil ved "Tilføj ekstra gebyr" eller ved at tilmelde den pågældende official i det gebyr ovre i fanen "Klasser".

 
 

Husk at fx kilometer afregningen skal rettes til så den passer med de kilometer som den pågældende official har kørt - dette gøres nemt ved at klikke på den lille blyant ud for økonomi-linjen og blot rette antal til de kilometer, der skal afregnes.

Ret kilometer til efter hvor langt der er kørt ialt.Når klubbens kasserer eller hvem der nu udbetaler til officials, har gjort dette kan kontoen afstemmes med den type betaling der nu er foretaget, præcis som i kender det hvis en rytter kom og skulle betale en restance.

Ønsker man ikke at oprette disse smarte ekstra gebyrer, kan man også bare oprette en ny betalingslinje, skrive teksten på honoraret og det beløb som der sakl udbetales - med negativt fortegn - og klikke OK.