Informationer / beskeder på online

Skriv beskeder til deltagerne på online

Når der afvikles stævne er det ofte nødvendigt at give deltagerne, publikum eller andre nogle beskeder, informationer, uploade oversigtskort eller andet. Det kan gøre ved at tilføje dem direkte til stævnets online profil.

For at komme ind på stævnets online profil vælges følgende: "File" -> "Publish Online" (genvej a p) - og herfra klikkes på den store grønne knap i øverste højre hjørne, og så vil online stævnet åbne.

Sådan tilgås stævnets online profil

Under stævnets online profil oprettes beskederne / listerne / informationerne mm. ved at vælge følgende:

"Admin" -> "Ny liste"

Admin -> Ny liste


Nu er den nye besked eller information klar til at blive oprettes og der skal vælges følgende:

Klasse nr.: her vælges enten et højt nummer fx "200" eller en kort bogstav og tal kombination fx "IN01"

Så er det nogle felter der kan sættes flueben i:
  • Skjul klasse nummer - den forklarer sig selv - og er en god ide at bruge, fordi så ser det pænere ud på online
  • Fremhævet (knapper/links vises ikke) - sættes der flueben her gøres feltet ikke-klikbart, så vil man fx uploade et oversigt kort, skal man ikke sætte flueben her, for ellers kan rytterne ikke klikke på feltet og få kortet vist. Sætter man derimod fluebenet her, vil feltet bliver mørkere grå, og det kan også give et pænt flow i beskederne på ens online stævne.
  • Pinned - i forbindelse med den nyeste opdatering af Online Equipe har nogle måske opdaget at alle disse beskeder man sætter på fx datoen inden stævnets start forsvinder så snart man når til dagen efter. Men sætter man flueben i "Pinned" vil beskeden man lavet være fastgjort til den øverste del af Online Equipe, og dermed altid synlig  
Navn: det giver sig selv - navnet på beskeden eller hvad informationen handler om
Beskrivelse: her kan man skrive hvis der er behov for yderligere beskrivelse
Status: har vælger man om den samme status som ens stævne
Arena: ved almindelige stævner kan der ikke vælges arena, en har man at større stævne med flere konkurrence baner, hvor man i App Equipe har navngivet disse, kan man hvis en information kun gælder en af banerne.
Starter: her kan man ændre datoen på beskeden, hvis den fx skal ligge en anden dag HUSK at dato og tidsformatet SKAL være følgende: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM - ønsker man at der ikke skal stå noget ved tiden skal der blot stå 00:00 (som der gør standard)
Minutter pr start og Tidsbeskrivelse anvendes ikke.

 
image.png 28.6 KB


Ønsker man at tilføje fx et link eller et dokument skal det først gemmes hvorefter man kan navigere videre til "Offentliggør" for at sætte et link ind eller til "Vedhæftede filer" for at sætte et dokument o.lign. ind.

image.png 5.28 KB


Fanerne "Afdelinger" og "Overskrifter" anvendes ikke.