Indtastning af dressur resultater

Indtast resultater fra protokollerne, også for procentklasser hvor der rides individuelt program, uden brug af regnemaskine

Man kan i Equipe indtaste resultater fra dressur programmer, så man ikke behøver at bruge regnemaskine.
Man skal huske første at have valgt det program der rides under egenskaber for klasse - dette sættes normalt under import fra Go.


Er det en procentklasse skal der for hver equipage sættes et individuelt program der også kan tastes husk at sætte kryds i "Allow individual marking sheets" for at kunne se og vælge i Individuelt dressur program kolonnen.

Man trykker på rosetten uden til højre, nu er man i resultat indtastningen.


For at indtaste resultater tryk på ikon der ligner en åben bog.
Nu kan man vælge equipage og taste de enkelte karakter, når det er kontrolleret at der er tastet korrekt - evt. via  tale funktion tryk på højttaler.
Trykkes der på send.
Det er ikke nødvendigt at taste komma.