Eksporter resultater til DRF

Guide til hvordan resultaterne sendes til DRF efter stævnet er slut

Når stævnet er færdigt, alle resultater er indtastet og tjekket skal stævnet eksporteres til Dansk Rideforbund.

Det er vigtig, inden stævnet eksporteres at tjekke følgende:

  • Alle resultater er indtastet og tjekket 
  • Alle pengepræmierne er fordelt (der er kun pengepræmier fra C-stævner og op) 
  • Alle ryttere er oprettet med licensnummer og rider for en klub, som også er oprette korrekt (dette gælder kun ved starter, som er oprettet manuelt) - se evt. guide "Efteranmeldelse" 
  • Alle heste er oprettet med licensnummer (ligeledes kun ved heste som er oprettet manuelt) 
  • Alle officials er oprettet korrekt, altså ved at søge dem frem via deres licensnummer/navn - se evt. guide "Opret Officials" 
Når alt dette er tjekket igennem og fundet OK, kan stævnets resultater eksporteres til Dansk Rideforbund.

Klik på File -> DRF -> Eksporter resultaterHer fås en liste over alle stævnets klasser som er importeret fra DRF Go! og det er også kun resultaterne for disse klasser der kan sendes igen.
 
Sæt flueben i klasserne, hvis resultat, der skal sendes og bekræft i bunden med et flueben at resultaterne er kontrolleret og korrekte samt at der er fordelt pengepræmier.


Klik derefter på "Eksporter resultater"

 


Hvis der er en fejl i det der forsøges eksporteres kommer Equipe med en rød firkant, hvori fejlene står. De skal så rettes førend resultaterne igen kan eksporteres.

Er alt som det skal være ses en grøn firkant og resultaterne er nu sendt til Dansk Rideforbund.