Frigiv starttider i dressur

Hvordan frigiver man starttider i dressur og sætter bevar starttid

Når man skal frigive starttider i dressur, kan man benytte dette flow:


På alle klasser skal/kan man flytte afmeldte/trukket til sidst ved at bruge genvejen w l eller i Handlinger -> Set afmeldte til sidst.


Sæt da startnumre på alle starterne ved genvejen v o eller Værktøj -> Omnummerere


Når dette er gjort kan man nu nemmest via dagsoversigt sætte starttider
Tryk på startlister til venstre derefter på dag

Nu kan man dagsoversigt set hvilken klasser der har fast starttid og hvilken der har en dynamisk til ur ikon fasttid, spørgsmåls ikon dynamisk tid
Vi anbefaler at når man er færdig med planlægning og vil sætte starttider at sætte fats tider på dressur klasser.
Tryk på tiden ud for den klasse man vil frigive starttider for


Sæt tid ind i Tid, du kan til  venstre se hvad de forslået tid er beregnet til og kan korrigere hvis det er nødvendigt.
Sæt tid per start, der står et forslag program tid + 2-3 minutter
Fjern hak i hængelås
Tryk opdater klasse

Nu er der kommet starttider på.
Husk at sætte hængelås igen på klasse , det virker som bevar starttider, dvs selvom om rytter melder fra og flyttes til sidst beholdes tider


Man kan nu gå videre til næste klasse.