Sammenlægning af klasser (dressur) **NYHED JANUAR 2024**

Anvendes ved sammenlægning af fx afdeling B og A efter de nye regler for dressur klasser på C-plan

I følge de nye regler for afdelinger i dressur klasser på C-plan (dressurreglementet § 67), skal der afvikles en afdeling A og afdeling B ved sværhedsgrad 1-5 for heste.

Hvis der sammenlagt i de to afdelinger minimum er 8 startende ekvipager og min. 3 startende i hver afdeling, afvikles afdelingerne som A og B, men er dette ikke opfyldt skal afdelingerne sammenlægges. Ved sammenlægning afvikles kun afdeling A og ekvipagerne fra afdeling B skal flyttes herover i.Sammenlægningen af afdelingerne skal først ske når der frigives endelige starttider - altså aftenen før klasens start senest kl. 20.00- dette er af hensyn til ændringer fra evt. eftertilmeldinger. 

Sådan sammenlægges to klasser


 1. Marker ekvipagerne i afdeling B
 2. Vælg Handlinger 
 3. Vælg Skift til klasse
 4. Vælg klassens afdeling A fra listen over klasser i pop-up vinduet.

 • Ved at anvende “Skift til klasse” frameldes rytterne i afdeling B (streges over med grøn) og tilmeldes i afdeling A. På den måde bliver historikken eller selve flytningen nem at gennemskue og man kan nemt se hvilke ekvipager, der er flyttet.

 • Når klasserne er sammenlagt kan man vælge at omdøbe afdeling A, der nu indeholder de ekvipagerne fra afdeling B også, så rytterne på online kan se at klassen er sammenlagt med afdeling B ekvipagerne.

Husk at hvis både afdeling A og B har været publiceret på online skal man ind på online stævnet og slette afdeling B, den forsvinder ikke automatisk, når man skifter klasse på alle rytterne…

Hvad nu hvis der kommer frameldinger EFTER de endelige starttider er frigivet, således at afdelingerne faktisk skal sammenlægges?


Hvis dette er tilfældet anbefaler Dansk Rideforbund af rytterne holder deres starttider, men afdelingerne skal nu sammenlægges EFTER afvikling.

Det er vigtigt at skrive på Online Equipe hvis afdelingerne nu skal sammenlægges efter afvikling. Rytterne skal vide at deres starttider ikke flyttes. Men også så de ved at afdelingernes resultater lægges sammen, fordi der nu “kun” bliver en 1. plads og evt. en 2. plads. Det samme gælder ved fordelinger af doteringer.

Det er vigtigt sammenlægningen udføres og publiceringen af de sammenlagte afdelingers resultater sker inden  præmieoverrækkelsen.

Når afdelingerne - nu med resultater - skal sammenlægges skal de samles i afdeling A og det sker på følgende måde:

 1. Marker ekvipagerne i afdeling B
 2. Vælg Handlinger 
 3. Vælg Flyt til (OBS forskellig fra sammenlægning uden resultater!)
 4. Vælg klassens afdeling A fra listen over klasser i pop-up vinduet.
 5. Equipe udregner automatisk den nye placeringsrækkefølge

 • Ved at anvende “Flyt til” flyttes ekvipagerne blot og der er ikke samme mulighed for umiddelbart at se handlingen, som ved fx “Skift til klasse”, men denne handling kan ikke anvendes når der er indtastet resultater. Derfor anvendes “Flyt til”.

 • Efter sammenlægningen af afviklede afdelinger til afdeling A skal klassen også omdøbes. Præcis som hvis de blev sammenlagt før afvikling.