Samle klasse - dressur (score summering)

Kan fx bruges ved mesterskaber, cups o.lign - kun dressur

Afholdes et mesterskab, en cup eller andre typer dressurklasser, hvor resultaterne fra et given antal klasser skal lægges sammen - en samle klasse - kan Equipe også klare den opgave.
Der skal oprettes en ny klasse og klassetypen "Score summering" vælges.


Klassen skal nu sættes op

Konkurrence arena - skriv fx "Samlet resultat", så vil alle samle klasserne placere sig på en ny "bane" og det ser godt ud på Online - især hvis der er flere samle klasser.
Dato - her kan fx datoen for den sidste klasse á samle klasserne vælges.
Klasse nr. - vælg et højt tal, så det ikke konflikter med et evt. eksisterende klasse nr.
Navn - her skrives navnet på samle klassen så det beskrives hvilke resultater, der er samlet.


Naviger til fanen "Score summering", vælg "Procent" under Metode og i dropdown menuen under "Klasse" vælges så de klasser, hvis resultater, der skal lægges sammen. Klik "Opdater Klasse" - så er samle klassen sådan set oprettet og resultaterne for de startende ekvipager vil automatisk opdateres løbende som de indtastes i den klasse, de rider.

Husk at en klasse kan først tilføjes/vælges i drop down menuen, når der er tilmeldte starter.

Tilpasning af klassen - starter og resultater

Hvis der fx en samle klasse hvor ikke alle rider fx 1. og 2. afdeling i en cup, er det muligt at fjerne den/de ekvipager fra samle klassens startliste - for ekvipagen med kun ét resultat skal som oftest ikke tælle med i fx antal placeringer - i så fald sættes ekvipagens status som "AFMELDT".


Mange klubber laver cups over procentklasser og der kan en ekvipage sagtens have mere end én start i hver klasse, som betyder at ekvipagen vil tælle med to procenter fra én klasse og dermed få et resultat der består af flere procenter end fx to og dermed automatisk have en fordel over de som kun rider én gang...

For at undgå dette og for, at vælge kun det bedste resultat ud fra hver klassen, kan man sætte flueben i "Antal bedste resultater i hver konkurrence/gruppe". Men husk(!) samtidig at bestemmelserne for cuppen skal være veldefineret i propositionerne og lyde på denne måde, førend dette kan benyttes.

Vælges en anden måde at sortere resultaterne fra hvert ridt på, fx resultatet fra LC1 på dag 1 og resultat fra dag 2 skal så være fra et andet program en dag 1, da kan Equipe ikke bruges og samle klassen må derfor laves i fx Excel.


Hvis der er pengepræmier i samle klassen oftest ved mesterskaber, skal disse tastes ind præcis som hvis det var en almindelig klasse, under fanen "Præmiepenge" og fordeles i samle klassen.

At lave startlister til 2. dagen på en smart måde...

Hvis man fx har et mesterskab der rides over 2 dage og resultatet fra første dag skal være med til at bestemme startrækkefølgen for klassen på 2. dagen, kan man KOPIERE rytterne fra klassen, med resultater, fra dag 1 til dag 2, sortere på kolonnen "rk" (eller hvordan bestemmelserne for mesterskabet nu lyder) og efterfølgende nulstille resultaterne.

Det er MEGET VIGTIGT ikke at flytte starterne fra dag 1 til dag 2, men KUN KOPIERE starterne ellers risikere man at slette resultaterne helt!! 😫😫

Resultaterne, tiderne og startnumrene nulstilles ved at markere alle starterne, vælge Rediger -> Slet udvalgte informationer


Og så sætte flueben i de informationer man gerne vil have nulstillet - er det resultater skal man klikke og holde på knappen nederst "Slet alle resultater" MEN HUSK AT DOBBELTTJEKKE at det er den rigtige klasse i nulstiller resultater fra!!