Kretsmesterskap

Oppsett for KM lag og -individuelt i dressur

Det vanligste oppsettet for KM dressur er at indivduelt KM arrangeres over 2 avdelinger der en av de individuelle avdelingene også inngår i lagkonkurransen.

Du skal gjennomføre de individuelle avdelingene som vanlige klasser og det er kun her resultatetene for den enkelte ekvipasjen skal registreres. Både lagklassen og det individuelle mesterskapet henter resultater fra de individuelle avdelingene og regner ut vinnere. 

Kombinasjonsklasse for å beregne individuell vinner over 2 avdelinger

  • Velg Klasser i venstremenyen 
  • Klikk Fil->Ny Klasse->Kombinasjonsklasse i toppmenyen 
  • Klassen må ha stevnenivå, kategori (hest eller ponni), klassenummer og klassenavn (f.eks. KM Ponni). Klikk deretter på Opprett klasse 
  • Under klasseinnstillingene er det et skilleark som heter Kombinasjonsklasse. Her velger du Prosent som metode, Synkende som rekkefølge og 0.000 som format. 
  • I rullegardinmenyen under Klasse nederst på skillearket velger du de individuelle klassene som skal inngå i kombinasjonen. 
  • Lagre endringene 
Nå vil resultatene fra de individuelle klassene automatisk hentes inn i kombinasjonsklassen og vinner beregnes etter at begge klassene er gjennomført.

Lagklasse med deltakere fra en eller flere ulike klasser i avdeling 1 (eller 2)

  • Velg Klasser i venstremenyen 
  • Klikk Fil->Ny Klasse->Dressur i toppmenyen 
  • Under skillearket Generelt huker du av for at dette er en lagklasse. Du får nå et eget skilleark for Lag 
  • Under skillearket Lag legger du inn hvor mange ekvipasjer i laget som skal telle (antall starter per lag) og hvor mange ekvipasjer som kan starte i laget (maks starter per lag). Du skal huke av for at dette er en lagklasse kun for administrative formål. Det betyr at klassen automatisk henter resultater fra startene i de individuelle klassene og ingen resultater skal registrerte direkte i lagklassen.