Låse starttider

Låse starttider i dressur

Du setter starttid for klassen og tid per ekvipasje i skillearket Generelt under klasseinnstillinger (stå i startlisten for klassen og klikk på tannhjulet oppe til venstre for å komme dit).

Når du vil låse starttidene, slik at ingen ekvipasje får endret tiden sin selv om du får strykninger i startlista, huker du av boksen ved hengelåsen og trykker Oppdater klasse nede til høyre.