Ryttermeldinger på Equipe

Du kan legge til ryttermeldinger på online.equipe.com

Ryttermeldinger kan du legge ut både på horsepro.no under stevnedata eller på online.equipe.com.

For å legge utryttermelding på Equipe går du til Fil->Publisere på nettet og klikker på den grønn knappen Logg inn på online.equipe.com


Velg konkurransen på online.equipe.com. Oppe til høyre over tidsplanen velger du Admin->Ny liste. Gi den nye listen navnet ryttermelding, et klassenr og huk av for Skjul klassenummer. Sett stevnestart som klassen starter og lagre. 

Nå går du til skillearket Vedlegg og velger Inneholder Dokument, velg et dokument å laste opp og lagre. 

Sjekk at listen din havnet øverst på siden, over alle klassene. Hvis ikke, tar du tak i ikonet med 3 streker, holder musetasten inne og drar listen til toppen og slipper den på plass.