Felles startliste for alle kategorier

Slå sammen startliste så alle kategorier får fortløpende startnummer i samme startliste

Det ligger inne som standard at 3 ponnier i en kategori utgjør en egen klasse. Men hvis klassen er skrevet ut som hesteklasse i invitasjonen, skal ponnier konkurrere som hester. 

For å få en fortløpende nummerert startliste som ikke er delt inn i kategorier/hest velger du klasseinnstillinger og skillearket Reglement. Her velger du "Slå sammen kategorier".

Hvis startlisten din var feilnummerert i kategorier før du endret, går du på Verktøy->renummererer for å få nye startnummer.