Resultater i sprang

Resultatregistrering for sprangklasser

Gå til Startlister og velg klassen du skal registrere resultater for. Klikk på rosett-ikonet oppe til høyre over startlisten for å komme til resultatregistrering.

Du er nå i resultatregistreringsbildet og får opp en ny rad med knapper oppe til høyre over startlisten.Du får en knapp per omgang i klassen, hvor mange det er avhenger av type bedømming. Dessuten får du muligheten til å dele skjermen i to kolonner (den venstre listen viser alltid start-/resultatlister mens den høyre viser feilstatistikk og gjenstående ekvipasjer.). Du klikker på knappen for Maks tid for å legge til maksimaltid for klassen. Og knappen Tidtaking gir deg muligheten til å koble tidtaking til resultatregistrering i nettleser.

Du må legge til maksimaltid før du starter resultatregistrering. Her legger du også inn tidstillegg for bedømming C.

Du klikker på knappen for den omgangen du skal registrere resultater for. Nå kan du taste inn hinder- og tidsfeil og trykke Registrer resultat når ekvipasjen er ferdig på banen. Du kan enten skrive inn direkte i boksen for hinderfeil eller trykke på piltasten ved siden av boksen for å velge riv, ulydighet eller eliminering.