Publisere til nett

Publisere stevne, klasser og resultater til nett

Equipe publiserer stevner og resultater til online.equipe.com.

Her publiserer du startlistene før klassen begynner og resultatene blir automatisk publisert ettersom de blir registrert.


Publisere stevnet ditt til nettet første gang

Føsrte gang du skal publisere stevnet ditt, går du til Fil-->Publisere på nettet. Her huker du av for de klassene du vil publisere. Du kan også klikke på en dag for å publisere alle klassene for en dag.

Husk på at om du bruker lister for f.eks. oppstalling, så vil du som regel ikke publisere disse til nett så pass på boksen for disse ikke er huket av.

Du må oppgi e-postadresse og telefonnummer. Du får påminnelse via disse hvis det er klasser som mangler resultater, slik at du kan publisere dem.


Publisere en oppdatert liste

Hvis duy har gjort endringer i en startliste vil du puiiblisere den så snart som mulig så rytterne får beskjed. Velg Fil-->Publisere på nettet og velg den oppdatert klassen, eller velg Fil-->Publiser klassse når du start i startlisten for klassen.


Endre eller fjerne en publisert liste

Enkelte endringer må du gjøre direkte i online.equipe.com.  Har du f.eks. ved en feiltagelse publisert en liste du ønsker å fjerne, ligger klassene i feil rekkefølge eller du vil laste opp ryttermeldinger, så gjør du følgende:

Gå til Fil->Publisere på nettet. Oppe i høyre hjørnet finner du en knapp Logg inn på online.equipe.com Denne knappen tar deg rett til stevnet i onlinesystemet.


Ta bort en liste


Klikk på pennen ved siden av navnet på liste. Nedrest i skillearket Generelt finner du knappen Slett.

Endre rekkefølge på liste

Lengst til venstre finner du ikonet med 3 streker. Klikk på det og dra listen dit du vil flytte det mens du holder musetasten nede.


Resultat

Så snart du sender inn et resultat fra resultatregistreringen i Equipe, blir det publisert på online.equipe.com. Husk på at klassen må være publisert for at resultatet skal vises på nett.