Endre betaler

Bytte betaler for hest eller start

Hvis du vil bytte person som skal betale, søker du opp hesten og under skillearket klasser får du oversikt over alle startene. Klikk i feltet i kolonnen Betaler og du kan skrive inn ny betaler. Equipe vil foreslå personer som er registrert i stevnet når du begynner å taste.

Hvis personen som skal betale ikke allerede ligger inne i stevnet, kan du gå til Personer i venstremeny og velge Fil-->Ny person og legge inn vedkommende.