Kom igang

Kom igang med Equipe - forstå oppbyggingen av programmet

Når du logger inn, starter du alltid opp på brukernivå. Til venstre har du menypunkter for Arrangører og Stevner. Hvis du klikker på navnet ditt i venstremenyen, får du opp kontakt- og innloggingsinformasjon. Her har du også mulighet til velge språk for programmet.


Arrangører

Her finner du alle klubbene du har rollen sportsansvarlig i. 

Hvis du klikker på navnet til en klubb, får du opp klubbens kontakinformasjon/innstillinger. I venstremenyen får du nå oversikt over klubbens brukere og stevner. 

Hvis du klikker på Equipe-logoen oppe i venstre hjørne, vil den alltid ta deg tilbake til startsiden.


Stevner

Når du har opprettet et nytt stevne, vil venstremenyen og toppmenyen forandre seg og gjelde for stevnet du står i. De viktigste menypunktene som du vil bruke mest i stevnet er Klasser, Personer, Startlister og Hester.

Hvis du vil ha tilgang til et annet stevne, trykker du på Equipe-logoen som tar deg tilbake til start.

Det er viktig å huske på at valgmulighetene i toppmenyen forandres avhengig av hvor du er i venstremenyen.

Hvis du f.eks. klikker på Personer i venstremenyen, vil Fil i toppmenyen inneholde funksjoner for opprettelse av Ny person, Ny rytter, Ny teknisk personell og utskrifter.

Hvis du står på Hester i ventremenyen, inneholder Fil-valget i toppmenyen funksjonene Ny hest, Søk etter hest og Utskrifter. Utskriftsmulighetene endrer seg avhengig av hvor du er i systemet. Under Startlister må du velge klasse for å få utskriftsmuligheter.


Navigasjon innenfor et stevne

Du kan bevege deg mellom de forskjellige valgene i venstremenyen ved hjelp av disse snarveiene:

g k - Klasser
g p - Personer
g s - Startlister
g h - Hester

Du kan alltid få opp søkefelt for å søke etter rytter, hest eller klasse ved å trykke Ctrl+j (PC) eller cmd+j (Mac). Du kan også klikke i søkfeltet øverst på siden hvor stevnenavnet står, for å få opp søkefeltet.

Gå til rytter, hest, betaler eller startliste

Ofte har du behov for at komme direkte fra startlisten til en rytter eller hest. Dette gjør du enkelt ved å trykke på navnet til rytter eller hest - en liten knapp (gå-til) vil komme frem i listen. Klikk på ikonet og det tar deg til all informasjon om rytter eller hest.


Det er muligt å skifte til rytter, betaler eller hest fra alle visninger hvor du kan se starter. Uansett om du er under Personer, Hester, Klasser eller Startlister. Du kan alltid klikke på navnet og deretter den lille (gå-til) knappen for bytte til ønsket visning.

Snarveier

Equipe er et program som kjører via nettleser så du kan ikke bruke de kjente hurtigtastene fra andre programmer som f.eks. Ctrl + C for kopiering. Equipe har i stedet bokstav-taster som snarveier.

Listen med forkortelser er veldig lang og det er ikke plass til alle her. Du finner bokstav-snarveien i menyene, på høyre side.