Resultater dressur

Resultatregistrering i sekretariat og fra dommerboden

Gå til Startlister og velg klassen du skal registrere resultater for. Klikk på rosett-ikonet oppe til høyre over startlisten.

Den første visningen fungerer som både resultatregistrering og speakerskjerm og blir oppdatert på alle datamaskiner som kjører app.equipe.com.

Merk at et nytt sett med knapper nå har dukket opp rett over startlisten:

  • Knappen lengst til venstre deler skjermvisningen i to kolonner for resultatregistrering i sekretariatet. (Den samme knappen brukes til å tilbakestille denne visningen). 
  • Høytaler-ikonet: Equipe leser opp poengene for deg ved sjekk av dommerprotokoller i sekretariatet. 
  • Den tredjen knappen er for å skrive ut en nedskalert versjon av dommerprotokollen som kvittering etter sjekken. 
  • Mobil-ikonet er for resultatregistreringen fra dommerboden. 
Resultatregistrering i sekretariatet

Klikk på ikonet for delt skjerm. I høyre kolonne får du nå opp dressurprotokollen og du kan skrive inn karakterer fra den ferdig utfylte papirutgaven av dommerprotokollen.

Eventuelle fradrag for feil eller feilridning legges inn nederst, rett under alment intrykk. Når alle poengene er registrert, trykker du Registrer resultat (Grønn knapp nederst).Hvis en ekvipasje ikke møter til start, eller av annen grunn utgår, bruker du den røde knappen Handlinger og klikker på pilen der for å få mulighet til å velge Ikke møtt eller annen grunn.

Registrering av resultater fra dommerboden

Klikk på mobil-ikonet for å få opp en lenk og passord som du deler med personene som skal registrere resultater fra dommerboden. De kan bruke nettleser på telefonen sin eller et nettbrett for å logge seg inn.

Etter innlogging via lenken du sender dem, velger de hvilken klasse og hvilken dommer de skal registrer resultater for.


Kontroll i sekretariatet av resultatregistrering fra dommerboden

Dommerprotokollene blir levert inn til sekretariatet som kan kontrollere at det har blitt riktig registrert fra dommerboden ved å trykke på høytaler-ikonet og få poengene lest opp eller ved å lese fra skjermen.

Første gangen du godkjenner et resultat under kontrollen, får du opp et spørsmålstegn (?) før ekvipasjens resultat. Hvis du lagrer en gang til uten å gjøre endringer, får du opp tegnet = i stedet. På denne måten vet du hvilke ekvipasjer du har kontrollert registreringen for i sekretariatet. Etter at kontrollen er gjennomført, kan du skrive ut en kortversjon av dommerprotokollen med utskriftsknappen.