Hinderprotokoll og start-/målprotokoll

Protokoller for terreng

Du finner protokoller for terrengfasen i skjemabanken på rytter.no.  Du skriver ut en protokoll per hinder. Hinderprotokollen skal IKKE være utfylt med ekvipasjene i startrekkefølge. Hinderdommer fører inn ettersom ekvipasjene passerer hinderet de står ved.