Startlister

Trekke startlister

Når du skal trekke startlister, velger du Startlister i venstremeny og klikker på klassen du skal opprette startliste for.

Velg Verktøy-->Startrekkefølge-->Tilfeldig  (snarvei v l) i topmmenyen. Du får nå opp en dialogboks hvor du angir minste antall starter mellom samme rytter. Skriv inn antallet og trykk OK. Startnummer blir nå fordelt.

Hvis du vil flytte noen starter i lista, kan du gjøre det på flere måter:

1) Er det få startende i klassen så du ser hele lista kan enkelt klikke på ikonet med 3 streker og holder musetasten nede mens du drar starten til ny plass og setter inn der du ønsker. Så velger du Verktøy-->Renummerer i toppmenyen.


2) Høyreklikk på rytter og velg Flytt. Du får nå opp en dialogboks som gir deg mulighet til å flytte rytteren ved å trykke på piltaster. Du holder hele tiden oversikt over rytterens eventuelle andre starter i klassen og avstanden mellom startene. Vær oppmerksom på at startnummer nå endres.