Utskrifter

Startsrelatert utskrifter

Velg Startlister og klassen du øsnker å skrive ut for. Nå kan du enten klikke på det lille skriver-ikonet over startlisten eller velge Fil-->Utskrifter.


 Du får nå muligheten til å skrive ut startlister, dommerprotokoller og resultatlister. Du velger type liste du vil skrive ut og under kolonner huker du av for hvilken informasjon du vil skal inngå i listen.


Heste- og veterinærlister

Velg Hester i venstremeny og Fil-->Utskrifter. Du kan nå velge mellom to skilleark: hesteliste og hesteliste til veterinær. Du kan velge hvilke klasser du vil skrive ut lister for og hvilken informasjon du vil ha med på utskriften.