Tidsplan

Se tidsplan for hele dagen med alle klasser, pauser og arenaer

Hvis du har lagt inn starttidspunkt for den første klassen og arenaene (hvis du har konkurransen på mer enn 1 bane) under klasseinnstillinger, lager programmet en tidplan for deg.

Gå til Startlister og trykk på Tidsplan eller ukedag. Her får du en over alle klasser med foreløpige starttider og pauser.I tidsplanen kan du sette inn overordnede innstillinger for dagen som pauser mellom klassene og tid per start i sekunder. For dressurklasser bruker Equipe tiden i angitt dommerprotokollen + 2 minutter som standard hvis ikke annet er oppgitt.

Alle tider som har en spørsmålstegn foran seg, er ikke låst.

Hvis du vil endre starttiden for en klasse, trykker på tiden i tidsplanen. Du får nå opp vinduet for klasseinnstillinger der du kan skrive inn starttid for klassen.