Lag-konkurranse i sprang

Lagklasser der utøverne kun konkurrerer i laget, som i Norges-serien

I klasse-innstillinger, huker du av for Lag og klikker på Oppdater klasse, og da får du opp et nytt skilleark Lag.

Lag-innstillinger

Under skillearket Lag, bestemmer du maks- og minimumsantall deltakere per lag (vanligvis 4 og 3). Her legger du også inn påmeldingsavgift for laget.

Opprette lag

Når lagklassen er lagret med riktige innstillinger, skal du opprette lagene.

 1. Gå til Startlister i ventremenyen 
 2. Lagklassen din har en liten pil hvor du kan velge mellom startliste og lagliste. Du skal velge Lagliste 
 3. Du oppretter lag ved å velge Fil->Nytt lag 
4. I dialogboksen som kommer opp begynner du å skrive inn klubbnavnet. Systemet vil automastisk foreslå klubber som ligger i stevnet. Dersom du trenger å legge til en klubb som ikke finnes i stevnet, går du til Klubber i venstremenyen og Fil->Søk ny klubb.
5. Skriv inn navnet på lagleder og den som skal betale for laget.
6. Hvis klubben har mer enn 1 lag i klassen, skriver du inn hvilket lagnummer laget skal ha. Hvis klubben bare har meldt på ett lag, lar du 1 stå.

Trekke startrekkefølge for lagene

Når alle lagene er lagt inn på laglisten, kan du trekke startrekkefølgen ved å velge Verktøy->Tilfeldig. Du kan endre lagenes startrekkefølge ved å klikke på de 3 horisontale strekene foran navnet, holde musetastene nede og dra laget til den posisjonen du ønsker.

Hvis lagene skal melde på rytterene på stedet, kan du skrive ut lagskjema (printer-ikon - >lagskjema) som lagleder kan fylle ut med ryttere og startrekkefølgen internt i laget.

Legg inn ryttere i laget

 1. Gå til lagklassens lagliste 
 2. Høyreklikk på laget du vil legge til ryttere i og velg Rediger 
 3. Velg Ny start i dialogboksen 
 4. Klikk i feltet for rytter og en drop-down meny med alle ryttere fra klubben kommer opp. 
 5. Velg person 
 6. Klikk på feltet for hest. Her får du også velge mellom alle hester tilknyttet denne rytteren i stevnet. 
 7. Hvis laget kun har 3 ryttere, må du legge inn en tom start som plassholder slik at startlisten sorteres riktig. 

Sorter startlisten i henhold til lagoppstilling

Når alle lagene har ryttere, skal du sortere startlisten i henhold til lagoppstilling og startrekkefølge for lagene.

 1. Velg Startliste for lagklassen 
 2. Klikk på Verktøy->Sorter startliste i henhold til individuell startrekkefølge for lag 
Nå får alle rytterne i de ulike lagene tildelt startnummer i riktig rekkefølge i hemhold til plassering internt i laget og startrekkefølgen lagene immelom.


Resultatregistrering

Du registerer resultatene i lagklassen ved å velge rosett-ikonet til høyre. Du kan velge startliste eller lagliste mens du registrerer resultanene, for å se lagresultat og resultatene til de enkelte rytterne.